Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Forsker / Vitenskapelig programmerer

Meteorologisk institutt søker forsker/vitenskapelig programmerer til Avdeling for fjernmåling og dataforvaltning ved Forsknings- og utviklingsdivisjonen. Det kan være mulighet for tilsetting i ytterligere én stilling. Denne avdelingen har medarbeidere i Oslo, Bergen og Tromsø. Arbeidssted for denne stillingen kan være Oslo eller Tromsø. Avdelingen er blant de ledende miljøene nasjonalt og internasjonalt på tolkning av satellittdata for overvåking av sjøis og på distribuert dataforvaltning og instituttet har et sterkt fokus å omgjøre forskningen som utføres til tjenester for samfunnet. Avdelingen samarbeider aktivt med andre nasjonale og internasjonale institusjoner. En stor del av arbeidet er eksternt finansiert.

 

Stillingen er knyttet til prosjekt for utvikling og drift av avdelingens verdikjede som går fra satellittdata, via tolkningsalgoritmer til produkter og tilrettelegging av resultatene for interne og eksterne brukere ved hjelp av moderne dataforvaltningsmetodikk.

 

Arbeidsoppgavene omfatter evaluering og implementasjon av tolkningsalgoritmer i både test og operasjonelle miljøer, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av data og evaluering av produkter. Arbeidet krever gode tekniske og vitenskapelige kvalifikasjoner..

 

Stillingen er for to år med mulighet for forlengelse.


Nødvendige kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innenfor geofysikk, anvendt matematikk eller tilsvarende
 • erfaring og dokumentert kunnskap innen anvendt matematisk/vitenskapelig programmering i Linux miljø
 • gode engelskkunnskaper
 • gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Fordelaktige kvalifikasjoner

 • erfaring med tolking av satellittdata eller andre fjernmålte data
 • erfaring med vitenskaplige filformater, metadatahåndtering, datapublisering og interoperabilitet.
 • erfaring med Python
 • erfaring med versjonskontroll
 • erfaring med Drupal
 • erfaring med arbeid med operasjonelle systemer
 • gode norskkunnskaper, eller vilje til å lære seg norsk

Arbeidsvilkår

 • lønn som forsker etter det offentlige lønnsregulativet i lønnsspenn kr 412.600 - 623.900 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at staben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt når det gjelder kulturelt mangfold.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Øystein Godøy (o.godoy@met.no, 98 02 44 33), seniorforsker Steinar Eastwood (s.eastwood@met.no,

98 68 20 42) eller seniorforsker Thomas Lavergne (t.lavergne@met.no, 91 76 71 84). 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Meteorologisk institutt
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Tromsø
 • Arbeidssted
  Oslo eller Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  152840
 • Intern-ID
  18/22
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger