Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

IT-arkitekt

Som arkitekt vil du få ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlag som vil ligge til grunn for alt videre arbeid med infrastruktur, drift og utvikling på instituttet. Dette vil skje i tett dialog med IT-direktør, oppdragsgivere og hele IT-divisjonen. Du vil ha ansvar for å sikre at instituttets prosjekter er i tråd med vedtatt IT-arkitektur.

 

Arbeidsområde:

 • Lede arbeidet med utarbeidelse av en helhetlig leveransearkitektur tilpasset instituttets behov for produksjon av tjenester.
 • Lede arbeidet med forvaltning og utvikling av METs IT-arkitektur og designprinsipper
 • Videreutvikle og følge opp våre arkitektur prosesser
 • Støtte og veilede oppdragsgiver/bestiller og teknisk prosjektledelse, for å sikre at vedtatt arkitektur og designprinsipper blir fulgt
 • Bidra til å fornye virksomheten gjennom forbedring i alle ledd
 • Støtte arbeidet med å utarbeide livssyklusplaner og roadmaps
 • Kommunikasjon og samarbeid med brukere og kunder
 • Team-arbeid, deltagelse i og eventuelt ledelse av prosjekter

 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arkitekturarbeid - infrastruktur, system og/eller virksomhetsarkitektur
 • Erfaring fra prosessarbeid
 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi, oppgaver og komplekse problemstillinger
 • God erfaring fra å jobbe frem løsninger basert på nyere teknologi og metodikk
 • Programmeringskunnskap i flere språk
 • God erfaring og bredde med utvikling og drift
 • Sikkerhetsbevisst
 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå innen informatikk eller andre realfag
 • Ansvarsbevisst og resultatorientert
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid, på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med følgende vil bli tillagt vekt:
 • automatisering, testing
 • drift av eller utvikling mot web-, applikasjons- og databasetjenester
 • drift eller utvikling av robuste løsninger og løsninger med høy ytelse under Linux
 • prosjektledelse, Scrum/Kanban/Lean, DevOps

 

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer i et moderne teknologisk miljø
 • Trivelig arbeidsmiljø preget av fokus på samfunnsnytte og åpenhet
 • Lønn som senior-/sjefingeniør (1181/1088) etter det offentlige regulativ i lønnsspenn kr 650 000 – 725000 pr år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med boliglån og gode forsikringsordninger
 • Sentrumsnært arbeidssted på Blindern/Forskningsparken i Oslo, nær knutepunkt for trikk og T-bane
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

 

Det kreves sikkerhetsklarering for tilsetting i stillingen.

 

Vi oppfordrer kvinner til å søke. Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kulturelt mangfold.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til IT-direktør Anne-Cecilie Riiser, anne.cecilie.riiser@met.no – tlf. 90 50 28 13 eller avdelingsleder Audun Christoffersen, audun.christoffersen@met.no - tlf. 99 04 05 24.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Meteorologisk institutt
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  152777
 • Intern-ID
  18/21
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger