NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Nevroklinikken, St. Olavs hospital HF
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi

Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Overlege i 100 % stilling kombinert med 20 % stilling som professor II/førsteamanuensis II i medisin (nevrologi)

Ved St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig en fast 100 % stilling som overlege i nevrologi og midlertidig 20 % stilling som professor II/førsteamanuensis II i medisin (nevrologi). Ansettelsen som professor II/førsteamanuensis II gjelder for en periode på 6 år med mulighet for forlengelse. Den som ansettes vil få ansettelsesforhold ved både St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Det er ønske om snarlig tiltredelse.

Stilling som overlege i nevrologi er tilknyttet Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved Nevroklinikken, St Olavs hospital. For mer informasjon om klinikk og avdeling, se www.stolav.no/avdelinger/nevroklinikken

Stilling som professor II/førsteamanuensis II er administrativt tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/inb.

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
I tråd med videreutvikling av Det integrerte universitetssykehuset vil stillingsinnehaver ha ansvar for arbeidsoppgaver knyttet til klinisk arbeid, undervisning og forskning innen fagområdet nevrologi, med særlig vekt på epileptologi. Den som ansettes forventes også å ta del i undervisning på beslektede/tilgrensende fagområder. Effekten av et tett samarbeid mellom klinikk og fakultet skal utnyttes til å sikre høy kvalitet på pasientbehandling, forskning, utdanning, innovasjon, opplæring og formidling.

Stillingsinnehaver deltar i bakvaktsordning, som for tiden er 12-delt for overlegene. Arbeidet vil omfatte nevrologisk utredning og behandling av både innlagte og polikliniske pasienter, med daglig supervisjon av LIS-leger.  

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper
Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

For fullstendig stillingsbeskrivelse tilknyttet den vitenskapelige stillingen ved NTNU: https://ntnu.box.com/s/ns3ukcudvtndpn7dje6a6jv01613j182

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene
 • Et godt arbeidsmiljø på St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
 • Høyt faglig nivå
 • Arbeidsplasser som er IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv)
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger
 • Lønn i henhold til avtaler gjeldende for NTNU og St. Olavs Hospital HF 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknadens innhold
Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • Vitnemål og attester.
 • To referanser bes oppgitt.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Opplysninger om helse og tuberkulinforhold av ny dato kreves fremlagt før tiltredelse.
 • Eventuelle interesseområder eller erfaring med bestemte pasientgrupper må beskrives i søknaden.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format).
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen.
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Aktuelle søkere vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

Nærmere opplysninger om stillingen ved St. Olavs hospital HF fås ved henvendelse til:
Kst. klinikksjef Geir Bråthen, Nevroklinikken, St Olavs hospital, tlf.: 922 90 661, e-post: Geir.Brathen@stolav.no eller personalrådgiver Sylvi Helland, St Olavs hospital, tlf.: 413 20 136, e-post: Sylvi.Helland@stolav.no.

Nærmere opplysninger om stillingen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU fås ved henvendelse til:
Instituttleder Jorunn Helbostad ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, tlf.: 930 32 547, e-post: jorunn.helbostad@ntnu.no.

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:
HR-rådgiver Gøril Madsø Halvorsen, HR-seksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, e-post: goril.m.halvorsen@ntnu.no

Søknadsfrist: 31. mai 2018.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  152762
 • Intern-ID
  18/6909
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger