Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Administrasjons- og HR-avdelingen har 20 ansatte som jobber i fire team innen brede og allsidige fagfelt; HR/personaladministrasjon, økonomi, IKT, arkiv og resepsjon. Overordnede mål for avdelingens arbeid er å yte robuste administrative tjenester av god kvalitet og virke til embetets

 

Rådgiver/seniorrådgiver IKT

Brenner du for digitalisering av staten? Trigges du av kravene til stabil drift og sikre IKT-systemer? Da er du kanskje rett person for oss.  Fylkesmannen i Troms har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen IKT.

Vi søker en faglig dyktig og serviceinnstilt person med bred teknologiforståelse.  Vi forventer at søker trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav. Vi ser etter en kandidat som er ansvarsbevisst, selvgående og inkluderende. Søker må ha en genuin interesse for å veilede ansatte i bruk av digitale verktøy.

Embetets IKT-team jobber tett på fagavdelingene, og har som mål å være en profesjonell samarbeidspartner, herunder bidra til effektive IKT-tjenester.  Deler av virksomhetens IKT-infrastruktur driftes i tett samarbeid med andre fylkesmannsembeter. IKT-tjenesten består av to faste medarbeidere som har ansvaret for daglig drift og videreutvikling av tjenesten. I tillegg har embetet en IKT-lærling.

Rådgiver/seniorrådgiver IKT rapporterer til HR-direktør, og må sørge for at stillingens oppgaver utføres til avtalt tid. Vi forutsetter at søkere på stillingen er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering.

Arbeidsoppgaver:
• Installasjon, drift og vedlikehold av server og maskinpark, nettverk, skrivere, m.m.
• Teknisk feilsøking/brukerstøtte
• Rådgivning i interne prosjekter som involverer IT-systemer
• Planlegge og foreta innkjøp av IT-utstyr innenfor årlig budsjettramme
• Ansvar for virksomhetsplanlegging og rapportering
• Risikovurderinger og dokumentering av interne løsninger
• Oppfølgning av driftsoppgaver og driftsavtaler, både internt og eksternt
• Opplæring og kompetanseheving av ansatte

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:
• Minimum bachelorgrad innen IKT, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
• Erfaring fra IKT-drift
• Kunnskap om IKT-sikkerhet
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
• Gode dokumentasjonsevner
• Serviceinnstilling
• Gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
• Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt

Vi ønsker søkere som har erfaring og god kjennskap til generell server- og klientdrift, primært i Windows miljø. Fylkesmannsembetene benytter blant annet produkter fra Microsoft Office 365 porteføljen. Erfaring med VMware virtualiseringsplattform, Fortinet brannmurløsninger, Veeam backup, samt erfaringer med drift av administrative systemer som ePhorte, vil bli vektlagt.

Det er stort fokus i embetet på digitalisering, og det er viktig at IKT-rådgiver/seniorrådgiver evner å se helheten i teamet, avdelingen og embetet under ett.  Vi vil vektlegge kandidatens personlige egnethet og hvordan man kompletterer avdelingen for øvrig. 

Vi kan tilby:

• Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
• Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
• Lønn fra kr 482500 – 579 300 år som rådgiver i kode 1434, eller seniorrådgiver i kode 1364 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
• Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
• Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
• En aktiv velferdsforening for ansatte
• Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø

Generelt for stillingen:
Vi gjør oppmerksom på at fylkesmannsembetet er inne i en omstillingsprosess grunnet sammenslåing av de to fylkene Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. Stillingens innhold og plassering i organisasjonen kan bli endret som følge av sammenslåingen.

Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til HR-direktør Katrine Storeheier, tlf. 77 64 20 58 / 90 77 53 48 , eller på e-post fmtrkst@fylkesmannen.no. Vi foretrekker at du søker elektronisk via vår internettside www.fmtr.no eller www.jobbnorge.no. Du må legge ved relevante vitnemål og attester.

Søknadsfristen er 25. mai 2018.

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  152754
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger