Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Administrasjons- og HR-avdelingen har 20 ansatte som jobber i fire team innen brede og allsidige fagfelt; HR/personaladministrasjon, økonomi, IKT, arkiv og resepsjon. Overordnede mål for avdelingens arbeid er å yte robuste administrative tjenester av god kvalitet og virke til embetets

 

Rådgiver/seniorrådgiver IKT

Denne stillingen er ikke aktiv.