Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Jurist (rådgiver / seniorrådgiver)

Helse- og sosialavdelingen har ledig 100 % fast stilling som

Jurist (rådgiver / seniorrådgiver)

 

Avdelingen består av 34 ansatte (herav 8 jurister) med en bred tverrfaglig kompetanse der alle jobber for best mulig kvalitet i tjenestene. Våre oppdrag dekker det meste av hva kommuner og sykehus har av oppgaver innen helse-, omsorg og sosiale tjenester, og er både internt og eksternt rettet.

 

Kvalifikasjoner for stillingen


Vi søker etter en jurist som ønsker å arbeide i et tverrfaglig miljø, og bruke sin erfaring og kompetanse inn i forvaltningen med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet.

 

Arbeidsområdene for stillingen vil primært være behandling av saker knyttet til helse- og omsorgslovgivningen, herunder arbeid med klager og tilsyn med helsepersonell og helsetjenester. Arbeidet innebærer også kontakt med helsetjenestene, offentlige myndigheter og privatpersoner i form av veiledning og formidling. Kjennskap til forvaltningen og til helsevesenets oppbygging vil bli vektlagt. Videre vektlegges kjennskap til relevant regelverk.

 

Opplæring og veiledning blir gitt, men grunnleggende kunnskap om bruk av IKT er en forutsetning.

 

Personlige egenskaper


Vi legger vekt på personlige egenskaper, serviceinnstilling og evne til å arbeide selvstendig og i team, i tillegg til god skriftlig og muntlig framstillingsevne.


Fylkesmannen kan tilby

 • avlønning som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364, kr 446 900 - kr 569 600 statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø
 • trivelige kolleger

 

Søkerne vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og praksis. De første 6 månedene anses som prøvetid.

 

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi har derfor et mål om å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi legger arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.


Kontorsted er Arendal.


Nærmere opplysninger om stillingen får du av:

 • avdelingsdirektør / fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen tlf. 37017878 / 90045994
 • assisterende direktør Kristin Hagen Aarsland tlf 38176171 / 92682571

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden. Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.


Søknadsfrist: 01.06.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal
 • Jobbnorge-ID
  152717
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger