Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Fylkesmannen er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.

Arkivleder/faglig koordinator

Administrasjonsavdelingen har 35 medarbeidere og har ansvaret for administrative tjenester i embetet som journalføring, IKT, økonomi, HR, sentralbord og ekspedisjon/servicetorg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at noen av embetets administrative oppgaver skal overføres Fylkesmennenes fellesadministrasjon fra 01.01.2019. Omfanget av oppgaver blir avklart før sommeren 2018.

 

Vi søker en engasjert og serviceinnstilt person som skal være en drivkraft i arbeidet med å videreutvikle og effektivisere elektronisk dokumenthåndtering og arkivfunksjonen hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Embetet benytter det elektroniske saksbehandlings- og arkivsystemet ePhorte. Dokumentsenteret har til sammen 12 medarbeidere. Vi er for tiden fordelt på to kontorsteder, Arendal og Kristiansand. Den som tilsettes vil få arbeidssted Arendal.


Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Daglig faglederansvar for arkivfunksjonen/dokumentsenteret herunder.
 • Lede, delta i og kvalitetssikre de daglige arkivrutinene som registering, postfordeling, journalføring, offentlig journal, innsynskrav, arkivering, skanning mv.
 • Arkivplan.
 • Følge opp, kvalitetssikre og veilede embetets ansatte innenfor arkivområdet.
 • Sikre et høyt faglig nivå innen arkiv- og dokumentbehandling.
 • Opplæring, brukerstøtte og system-/brukeradministrasjon.
 • Også andre oppgaver kan være aktuelle.


Kvalifikasjoner for stillingen

 • Fortrinnsvis utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, gjerne Arkivakademiet.
 • Erfaring fra elektronisk arkiv- og dokumentbehandlingsarbeid.
 • God innsikt i regelverk og standarder knyttet til offentlig saksbehandling og arkiv, herunder den nye offentlighetsloven og arkivloven.
 • God kjennskap til NOARK-systemet.
 • Interesse for og gode ferdigheter i bruk av IT-verktøy.
 • Gjerne ledererfaring og gjerne erfaring fra omstillingsprosesser. 

Personlige egenskaper

Viktige personlige egenskaper er evne til å ta initiativ og gjennomføringsevne. Fleksibilitet, god serviceinnstilling og gode samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.

 

 

Fylkesmannen kan tilby

 • Avlønning som Arkivleder, stillingskode 1072, 537 700 – 590 000 kr brutto pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlige kvalifiserte søkere kan annen lønn vurderes.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utfordrende oppgaver i et godt tverrfaglig miljø
 • Trivelige kolleger

Søkerne vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og praksis. De første 6 månedene anses som prøvetid.

 

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi har derfor et mål om å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi legger arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Nærmere opplysninger om stillingen får du av:

 • Administrasjonsdirektør Anne Ma Nyerrød tlf.37 01 75 03/907 20 174.
 • Ass direktør Gunhild Goderstad, tlf. 37 01 75 10/959 29 230.

 

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.

 

Søknadsfrist: 23. mai 2018

 

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal
 • Arbeidssted
  Arendal
 • Jobbnorge-ID
  152672
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger