NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for maskinteknikk og produksjon

 

Midlertidig stilling som prosjektleder for samlokalisering (IV-138/18)

Midlertidig stilling som prosjektleder for samlokalisering (IV-138/18)

Ved Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP) er det ledig midlertidig stilling som prosjektleder for vårt samlokaliseringsprosjekt. Tiltredelse er snarest og varighet er 1 år med mulighet for forlengelse. Instituttet står midt i en prosess med samlokalisering etter fusjonering av tre tidligere institutt og vi trenger en prosjektleder som kan organisere og administrere flytting av laboratorier, kontorer og studentarbeidsplasser. I tillegg skal det gjøres ombygginger i eksisterende laboratorier for forskningssatsningen på vareproduksjon. Det skal resultere i et nytt laboratorium kalt MANULAB og pengene bevilges gjennom Forskningsrådet som følge av Nasjonal satsning på forskningsinfrastruktur.
 
Arbeidssted er Institutt for maskinteknikk og produksjon som holder til på Gløshaugen, Kalvskinnet og Valgrinda som har ca 200 ansatte. Stillingen rapporterer til instituttleder.
 
Arbeidsoppgaver for stillingen:
Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
• Administrere og lede flyttingen for å oppnå fysisk samlede miljøer etter fusjonen
• Administrere og lede oppbyggingen av MANULAB i tett samarbeid med de vitenskapelig ansatte
• Følge opp bygningsmessige endringer i fagmiljøets behov, kravs spesifikk
• Ha et brukerperspektiv i prosjektets gjennomføring og sikre interesser for våre studenter og ansatte
• Følge opp arbeidet rundt helse, miljø og sikkerhet
• Være kontaktperson med Prosjektgruppen ved Fakultetet og NTNU sentralt i gjennomføring av prosjektet: https://www.ntnu.no/samlokalisering
• Rapportere om fremdrift til ledelsen
 
Krav for stillingen og ønskede kvalifikasjoner:
• Teknisk utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
• God fremstillingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
• Kunnskap og erfaring fra prosjektkoordinering og oppfølging
• Ledererfaring
• Erfaring fra HMS arbeid
• Erfaring med laboratorievirksomhet

Personlige egenskaper
• Du er serviceinnstilt og har evnen til å samarbeide
• Strukturert, løsningsorientert og selvstendig
• Evner å takle høy arbeidsmengde i perioder
• En pådriver for å sikre riktig og forsvarlig fremdrift

Lønn og ansettelsesvilkår:
Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ kode 1113 Prosjektleder, normal brutto avlønning for stillingen er brutto kr. 611 000 – 966 900 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for arbeidstakere i staten.

Vi tilbyr:
Et institutt i kraftig utvikling og vekst gjør MTP til en spennende arbeidsplass. MTP har fleksitidsordning.
Som ansatt ved NTNU har du tilgang til en rekke goder. Disse omfatter alt fra kurs og andre opplæringstiltak, pensjon- og forsikringsordninger, muligheter for fleksibel arbeidstid og fri i høytider, samt til ulike rabatter og tilbud.
• Gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
• En hyggelig arbeidsplass på NTNU med dyktige og engasjerte kolleger
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnsmessig sammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til HR-konsulent Kristin Wikstrøm, mobil 934 33 136, eller instituttleder Torgeir Welo, mobil 414 40 061
Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Søknader sendt på annen måte vil ikke komme i betraktning. Søknaden merkes med ref.nr. IV-138 /18. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 21.05.2018.
 
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for Maskinteknikk og Produksjon
 • Jobbnorge-ID
  152611
 • Intern-ID
  2018/10753
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger