NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for psykisk helse

Ledig stilling som vitenskapelig assistent ved Institutt for psykisk helse

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse (IPH) er det ledig en 50 % stilling som vitenskapelig assistent. Stillingen er ettårig med arbeidssted ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) - Psykisk helse og barnevern.

RKBU Midt-Norge er et forsknings- og utviklingssenter hvor formålet er å bidra til å øke kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU har ca. 60 ansatte med stillinger blant annet innen fagområdene barne- og ungdomspsykiatri, utviklingspsykologi, pedagogikk, sosialt arbeid og er ett av fire kunnskapssenter i Norge. For mer informasjon om senteret: http://www.ntnu.no/rkbu


Beskrivelse av prosjektet og stillingen:

RKBU Midt-Norge i samarbeid med Norsk forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP), Institutt for datateknologi og informasjon NTNU, samt flere pasientorganisasjoner og internasjonale partnere (inkludert Harvard Medical School) starter et nytt prosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Prosjektet har fokus på forbedring av pasientomsorgen innen psykisk helsevern for barn og unge.

Prosjektet heter ”IDDEAS” (Individualized Digital Decision Assist System) og vil bruke eksisterende data samt kliniske retningslinjer til å utvikle kliniske beslutningsstøttesystemer for helsepersonell (leger, psykologer, sosialarbeidere) slik at de kan forbedre pasientomsorgen. IDDEAS vil gi helsepersonell bedre mulighet til å gi individuell medisinsk behandling i forebygging, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser som oppstår hos barn og unge.

Den som ansettes vil være et bindeledd mellom prosjektpartnerne, BUP klinikkene, tekniske og akademiske deler av prosjektet. Prosjektet er tverrfaglig, så det er viktig at den som ansettes har gode kommunikasjonsevner, kjenner til elektroniske pasientjournaler eller er villig til å lære seg dette raskt. I tillegg er det mulighet for å engasjere seg i den vitenskapelige publiseringen med fokus på utvikling og testresultat fra IDDEAS.

Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som kontaktpunkt og formidle relevant prosjektinformasjon til alle prosjektpartnere både lokalt og internasjonalt.
 • Arbeide tett opp imot klinikerne i utviklingsarbeidet, testing og opplæring av IDDEAS.
 • Bidra i utviklingen av beslutningsmodeller.
 • Bidra i analysene av kliniske retningslinjer.
 • Koordinere arbeidet med forberedelser og publisering av data, rapporter og publikasjoner.
 • Arrangere prosjektmøter vedrørende status og problemstillinger i prosjektet.
 • Inkludere brukerrepresentanter i prosjektet.
 • Sørge for at etiske retningslinjer blir fulgt.

Krav til bakgrunn og kompetanse:

 • Relevant utdanning innen psykologi, sosialt arbeid, informasjonsteknologi og informatikk, samt administrasjon fra universitet og høyskole (minimum bachelornivå).
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Ønsket bakgrunn og kompetanse:

 • Det er en fordel om søkere har erfaring fra arbeid med pasientjournaler.
 • Erfaring fra BUP spesialisthelsetjeneste er ønskelig.

I tillegg ønsker vi oss en kollega som:

 • er initiativrik og har evne til å arbeide systematisk, målrettet og selvstendig
 • har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • ønsker å arbeide i et tverrfaglig og internasjonalt forskningsmiljø
 • har god evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av faglige skillelinjer

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stilling som vitenskapelig assistent (kode 1019) avlønnes med minimum årslønn brutto kr 352 500 per år. Normal avlønning i kode 1019 er fra kr 352 500 –375 600 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Vitenskapelig assistent (kode 1020) avlønnes med minimum årslønn brutto kr 386 300 per år. Normal avlønning i kode 1020 er fra kr 386 300 –429 700 per år, avhengig av kvalifikasjoner og tidligere publikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må i tillegg fremgå av søknaden som vedlegg:

 • CV
 • Vitnemål fra oppnådd grad
 • Attester fra relevante arbeidsforhold.
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste

Søknad sendes elektronisk via denne siden innen søknadsfristen 27.05.2018

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkerens ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen. Rettkjente kopier av vitnemål og attester vil kreves av kandidatene som innkalles til intervju.


For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Professor Norbert Skokauskas, e-post: norbert.skokauskas@ntnu.no, tlf. 735 58 973

Spørsmål om søknadsprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Helene M. Hovland, e-post: helene.m.hovland@ntnu.no, tlf 908 77 504

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  152610
 • Intern-ID
  18/6219
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger