Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høyskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høyskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i rettsvitenskap

Ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap er det ledig fast stilling i rettsvitenskap.

Stillingens undervisnings- og veiledningsoppgaver er i hovedsak knyttet til bachelorprogrammet i juss og administrasjon og årsstudiet i juss. Høgskolen tilbyr fra høsten et nytt årsstudium i juss, med bl.a. emner i juridisk metode, kontraktsrett, forvaltningsrett og arv- og familierett.

Det søkes primært etter kandidater med doktorgrad/førstekompetanse i rettsvitenskap. Det er videre et krav om mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Fortilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende. Det vil videre bli lagt vekt på aktiv forskning, nyere forskningspublisering og erfaring fra undervisning innen høyere utdanning. For tilsetting som høgskolelektor kreves mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere uten dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning kan bli pålagt å gjennomføre dette innen to år. Undervisningen foregår på norsk og det er derfor et krav at søkere må beherske norsk språk. Søkeren må angi hvilke(t) kompetansenivå som søkes.

Søkernes personlige egenskaper vil bli vektlagt. Herunder evne til å arbeide selvstendig og evne til samarbeid med studenter, kolleger og andre samarbeidspartnere. Søkere kan bli innkalt til prøveforelesning eller intervju som en del av tilsettingsprosedyren.

Stilling som førsteamanuensis eller førstelektor lønnes i lønnstrinn 66-71 (kr 579 300-638 700) og som høgskolelektor i lønnstrinn 59-63 (kr 508 800-548 200). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn avtales. For førsteamanuensis er for tiden 45 prosent av arbeidstiden øremerket forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling. For førstelektor og høgskolelektor er denne for tiden på 20 prosent av arbeidstiden.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å henvende seg til studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth (odd.a.boyum-folkeseth@himolde.no, 71214237) eller dekan Ottar Ohren (ottar.ohren@himolde.no, 71214225). Se også www.himolde.no.

Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på https://www.jobbnorge.no. Her vedlegges CV, attester, vitnemål og en liste over vitenskapelige produksjon og omtale inntil 15 arbeider som bes vurdert i forhold til stillingen.

Søknadsfrist: 20. juni 2018.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentleglova § 25, 2. Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Molde
 • Nettside
 • Kommune
  Molde
 • Arbeidssted
  Molde
 • Jobbnorge-ID
  152545
 • Intern-ID
  18/00292
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger