NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultetet for ingeniørvitenskap

Institutt for bygg- og miljøteknikk

Stipendiat innen behandling av tunnelvaskevann (IV-173/18)

Beskrivelse
Ved Institutt for bygg- og miljøteknikk er det ledig en stipendiatstilling i faggruppe for vann- og avløpsteknikk. Stillingen er knyttet til samarbeid mellom Statens Vegvesen, ViaNova Plan og Trafikk AS, og skal belyse framtidens renseløsninger for tunnelvaskevann. Prosjektet er relatert til oppgraderingen av E18 mellom Sandvika og Lysaker, hvor et fullskala renseanlegg blir bygd akkurat nå. Dette vil være tilgjengelig for stipendiaten.

Norge er et land med utfordrende topografi med mye fjell. Veiene blir derfor bygd med mange tunneler og antallet kommer til å øke. Vasking er en del av tunnelvedlikehold og blir gjennomført med varierende frekvens, avhengig av trafikkmengden og årstid. Dette påvirker forurensningene fra vaskevannet.

Tunnelvaskevann inneholder mange miljøskadelige stoffer, for eksempel tungmetaller, polysykliske aromatiske hydrokarboner, olje, mikroplast, såpe etc. Avansert rensing er derfor nødvendig før vannet kan bli sluppet ut i miljøet. Alle nye tunneler er pr i dag bygd med sedimentering som primærrensing. Dette ivaretar ikke oppløste forurensinger. Sekundærrensing er derfor påbudt. Kvaliteten på vaskevannet varierer betydelig med tid og sted, noe som gjør det vanskelig å utforme renseløsninger.

Den som ansettes vil utføre forskning innenfor følgende områder:

* Evaluere renseeffekten av forskjellige renseprosesser, for eksempel dybdefiltrering,
   membranfiltrering og adsorpsjon
*  Vurdere robusthet og stabilitet med hensyn til drift, vedlikehold, behandling av
   restprodukter etc.
*  Evaluere rensestrategier (hyppighet, type vask, bruk av såpe)

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha sivilingeniør-/mastergrad innenfor vannforsynings- og avløpsteknikk, kjemisk prosessteknologi, miljøteknologi eller tilsvarende. Søkere må kunne gjøre rede for ferdigheter innenfor vannrensing. Laboratoriearbeid ved både interne og eksterne steder må påregnes og søkeren må kunne vise til ferdigheter i slikt arbeid. Kunnskap med avanserte vannanalyser (HPLC, GC, MS etc.) er en fordel. Søkeren må ha tilfredsstillende ferdigheter i et skandinavisk språk, siden kandidaten vil jobbe tett sammen med norske bedrifter.

Betingelser
Stipendiater avlønnes normalt ved tilsetting brutto kr. 436 900 per år. Høyere lønn for kandidater med lang praksis kan vurderes. Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen gjøres i henhold til gjeldende forskrifter om ansettelsesvilkår for stipendiater, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Søkere må forplikte seg til å delta i organisert ph.d.-studium innenfor ansettelsesperioden. Den som blir ansatt, må rette seg etter de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn. Det forutsettes at den som ansettes er kvalifisert for opptak til doktorgradsstudiet.

Stillingen gjelder for en periode på tre år.

For nærmere opplysninger vedrørende stillingen, vennligst kontakt førsteamanuensis Thomas Meyn, Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU. E-post thomas.meyn@ntnu.no.

Søknad
Søknaden skal inneholde informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Attesterte kopier av vitnemål og attester må legges ved. Søknad sendes via denne siden, merk din søknad med IV- 173/18.

Søknadsfrist er 25.05.2018

Ifølge den nye offentlighetsloven, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli inkludert i listen over søkere.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for bygg og miljøteknikk
 • Jobbnorge-ID
  152494
 • Intern-ID
  2018/13383
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger