NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

50% fast stilling som universitetslektor i scenografi

Stillingen er knyttet til Institutt for kunst- og medievitenskap, som for tiden har 29 faste vitenskapelige stillinger. Stillingene fordeler seg på fagområdene drama/teater, film/fjernsyn/video, filmvitenskap, medievitenskap og kunsthistorie. Innenfor drama/teater-faget er det for tiden tilsatt tre professorer, en dosent, tre førsteamanuenser, én fulltids produsentstilling (100%) samt én kombinert scenograf og produsentstilling (til sammen 50%). Stillingen som lyses ut vil ha ca. 30% undervisning og 20% produsentoppgaver. Det vil si at hovedvekten ligger på undervisning, men stillingen har også noen tekniske oppgaver.

Drama/teater-faget ved Institutt for kunst- og medievitenskap er et teatervitenskapelig studium med en praktisk-teoretisk profil. Fagseksjonens virksomhet er særlig knyttet til undervisning og forskning i anvendt teater, dramaturgi, ikke-europeisk teater og norsk teaterhistorie. Bachelorprogrammet omfatter undervisning både i tekst- og gruppebasert teaterproduksjon. Masterstudiet har en teoretisk og en praktisk-teoretisk variant. I den praktisk-teoretiske varianten anvender studentene kunstneriske og/eller kunstpedagogiske forskningsmetoder og utvikler produkter innen et bredt spekter av performative, sceniske uttrykk. Fagseksjonen disponerer to teatersaler, verksted, diverse lager og garderober. Seksjonen har sceneteknisk utstyr til lys, lyd og projisering, samt utstyr til opptak og redigering av lyd og bilde.

Scenografens arbeid er knyttet til undervisning og veiledning i de praktisk-teoretiske emnene hvor teaterproduksjon utgjør hoveddelen. I undervisningen arbeider scenografen i team med emnets faglige leder og med produsenten. Produsenten har ansvar for tilrettelegging, opplæring og veiledning i bruk av teknisk utstyr, samt vedlikehold og disponering av spesialrom. Scenografen har noen tilsvarende tekniske oppgaver, med vekt på det scenografiske utstyret.

Fagmiljøet i drama og teater ved Institutt for kunst- og medievitenskap har lenge vært et faglig senter og knutepunkt for master- og forskerutdanning innen kunstbasert forskning. Dette omfatter å bygge opp metodologi og kompetanse på forholdet mellom erfaringer gjort i kunst- og kulturpraksiser, dokumentasjonsformer og teoretisk, skriftlig refleksjon på dette grunnlaget. Scenografens arbeid i dette er særlig knyttet til bearbeiding og digitalisering av visuell dokumentasjon.

Seksjonen bruker IKT som pedagogisk ressurs i sine studier, særlig gjennom NTNUs læringsplattform Blackboard.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det høyere utdanning innen fagområdet scenografi eller tilsvarende, relevant utdanning. Den som tilsettes i stillingen må kunne dokumentere:

 • Relevant høyere utdanning innen scenografi eller annen relevant utdanning
 • Omfattende praktisk erfaring innen scenografisk virksomhet i teaterproduksjon

Ønsket kompetanse
Det forventes at den som tilsettes har relevant erfaring med scenografisk arbeid i teaterproduksjon. Søkere med erfaring fra, og gjerne spisskompetanse innen prosjektteater og stedsspesifikt teater, vil vurderes som særlig interessante. Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse vil også gis stor vekt i vurderingen. Pedagogisk kompetanse vurderes ut fra pedagogisk utdanning og undervisningserfaring. Det vektlegges utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg innen scenografisk virksomhet. Personlige egenskaper og gode samarbeidsevner vil også bli tillagt avgjørende vekt.

Ansettelsesvilkår
Den som tilsettes plikter å delta i gjennomføring av undervisning- og evalueringsopplegg etter godkjente studieplaner samt i arbeidet med faglig-pedagogisk videreutvikling innen det scenografiske fagområdet. Omfanget av undervisningen følger normen for universitetslektor.

Lønn og formelle bestemmelser

Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 416.600,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 459.100,- til 517.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

 

Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak som utviklingen i fag og emne medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne og etnisk bakgrunn mv. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik bakgrunn og livserfaring til å søke på stillinga.

 

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

Mer informasjon
Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:
Studieprogramleder Heli Aaltonen, tlf 73596886 eller e-post: heli.aaltonen@ntnu.no, eller kontorsjef Trond Einar Garmo, tlf.73596569, e-post: trond.einar.garmo@ntnu.no

Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ HR-rådgiver ved Det humanistiske fakultet Åse Marit Skarholt, tlf.73597673, e-post: ase.marit.skarholt@ntnu.no

Søknadsfrist: 1. september 2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. september 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  152457
 • Intern-ID
  HF 18-024
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger