NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Det humanistiske fakultet (HF) er ett av åtte fakulteter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Ved fakultetet drives forskning og utdanning innen et bredt spekter av humanistiske fag: Språk og kommunikasjon, historie, kultur, religion, filosofi, litteratur og kunst.  Praktisk-estetisk og kunstnerisk virksomhet utgjør en viktig del av aktiviteten vår. Fakultetet tilbyr profesjonsutdanning i utøvende musikk og femårig, integrert lektorutdanning i språkfag og historie.

Den faglige virksomheten ved HF er basert på sterke fagdisipliner. Fakultetet har dessuten tverrfaglige studietilbud og deltar i NTNUs tverrgående tematiske satsingsområder, der forskere fra ulike fag møtes for å finne nye svar på komplekse samfunnsproblemer.

Fakultetet vektlegger nyskapende virksomhet innen utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet og samarbeid med kultur- og samfunnsliv. Arbeidslivsrelevans står sentralt i arbeidet med å utvikle vårt studietilbud.

 

Instituttleder ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  152444
 • Intern-ID
  HF 18-025
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Se mer

Finn andre stillinger