NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultetet for ingeniørvitenskap
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

 

Overingeniør i vann- og miljøteknikk, prosjektstilling over 2 år (IV-170/18)

Ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) er det ledig prosjektstilling over to år i 100 % stilling som overingeniør med snarlig tiltredelse. Instituttet er hjemmehørende i Ålesund, og arbeidsoppgavene skal utføres der. Stillingen rapporterer til instituttleder.

 

Instituttet driver utdanning og forskning innen teknologiområder som byggteknikk, vann- og miljøteknikk, skipsdesign og produkt- og systemdesign, samt nautikk, shipping og shippingledelse og maritim logistikk.  Det er for tiden ansatt ca. 80 personer på instituttet.


Stillingens hovedarbeidsområder:

Instituttet har nettopp inngått avtale med Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal om sekretariatfunksjon og assistanseorgan. Sekretariatet skal ha ansvar for daglig ledelse av sekretariatsfunksjonen, dvs. organisere, planlegge, utføre og kontrollere at funksjonen er i henhold til målsettinger og føringer som er satt i Driftsassistansens vedtekter og andre styrende dokumenter.


Denne stillingen vil i all hovedsak ha ansvar for sekretariatsfunksjonen, som innebærer følgende arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, koordinere og arrangere kurs og konferanser
 • Planlegge, koordinere og arrangere fagmøter og driftsoperatørsamlinger
 • Planlegge og arrangere studieturer
 • Lede/bistå i fellesprosjekter
 • Bistå med annen kunnskapsformidling, for eksempel svare/videreformidle faglige henvendelser
 • Sekretariatsoppgaver som; referentoppdrag, utarbeidelse av møterapporter, årsrapport, handlingsplaner o.l. samt videreformidling av henvendelser
 • Administrering av nettside
 • Bistand til innhenting av planleggings- og utredningsoppgaver og andre relevante rådgivingsoppgaver
 • Planlegging og gjennomføring av årsmøte

Vi søker en person med følgende bakgrunn og kompetanse:

 • Mastergrad fra universitet eller høyskole innen vann- og avløpsfaget
 • Dokumentert erfaring og god kjennskap til offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 Vi vektlegger at du:

 • har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • er nøyaktig og effektiv i sitt arbeid
 • har gode samarbeidsevner
 • har evne og vilje til å sette seg inn i nye metoder
 • er motivert for stillingen

Lønn og vilkår:
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1087 Overingeniør, normal avlønning er brutto kr 474 700 - 611 700 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for arbeidstakere i staten.


Vi tilbyr:

 • Allsidige arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Det er et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å henvende seg til instituttleder Hans Petter Hildre, hans.p.hildre@ntnu eller universitetslektor Kristian Fjørtoft,  Mobil: 913 69 345 e-post: krfj@ntnu.no

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no, merket med ref.nr. IV-170/18.

Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 21.05.2018


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Jobbnorge-ID
  152425
 • Intern-ID
  2018/11125
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Prosjekt

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger