Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd.

Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. 1. juli 2014 fikk konfliktrådene også ansvar for gjennomføring av ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd.

 

Virksomhetsutvikler - i perioden 15. august 2018 til 30. juni 2021 - med mulighet for fast stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.