Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

 

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis / Førstelektor/ Høgskolelektor innen Marintekniske fag

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen Marintekniske fag. Stillingen er knyttet til Institutt for maskin og marinfag ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, Campus Bergen.

 

Institutt for maskin- og marinfag (IMM) tilbyr 5 studieprogram på bachelornivå og 3 studieprogram på masternivå. De siste årene har det vært en satsing på undervisning og forskning innen havteknologi. I den forbindelse bygges det opp en MarinLab hvor en forsøkstank er sentral. Stillingen omfatter undervisning, FOU, drift og koordinering av virksomheten i MarinLab.

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Undervise og veilede studenter på bachelor og mastergradsnivå i marintekniske emner

Undervisningsoppgavene vil stort sett være innenfor et eller flere av følgende fag/fagområder: Hydrodynamikk, fluiddynamikk, marinkonstruksjoner, stabilitet og fornybar energi til havs.

 • Utvikling av marinteknisk kompetanse ved MarinLab slepetanken.
 • Veiledning og koordinering av bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med industripartner og næringsliv.
 • Deltakelse i tverrfaglige forskningsgrupper og FoU.

Foruten at forskningen må passe inn i høgskolens strategiske plan ønsker instituttet at forskningen skal være relevant for næringslivet i regionen samt ha relevans til de fag det undervises i. I dag foregår forskning i hovedsak innen tre områder: Energi, materialteknologi og havteknologi.

 

Kvalifikasjoner:

Den som blir ansatt må minimum ha mastergrad innen maskin, energi eller maskintekniske fag.

 

For tilsetting som førsteamanuensis er det i tillegg krav til doktorgrad innen maskin, energi eller maskintekniske fag. For tilsetting som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad. 

 • Pedagogisk kompetanse
 • Det kreves erfaring fra forskningsarbeid i slepetank, bølgetank eller tilsvarende
 • Det kreves erfaring fra marin numerisk modellering
 • God muntlig framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk og på engelsk.

Det er ønskelig med god IKT - kompetanse og erfaring med veiledning.

 

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk innen to år fra tilsettingsdato.

 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • God formidlingsevne

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap

 

Vi tilbyr:

Førstemananuensis er lønnet etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011, Førstelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1198 og Høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ 1008.

 

Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving– og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstid

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.


Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 5 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger.

 

Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

 

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

Instituttleder Nils Ottar Antonsen, 55587575

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjell, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  152342
 • Intern-ID
  18/03421
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger