NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i spansk

Ved Institutt for språk og litteratur (ISL) lyses det ut et ledig vikariat 50% (med mulighet for utvidelse) som universitetslektor i spansk for perioden 01.08.2018-30.06.2020.
 
Stillingen innebærer undervisnings- og vurderingsarbeid innenfor fagområdene spansk språk, spanskspråklig kultur og litteratur.
 
Om Institutt for språk og litteratur
Seksjon for spansk har per i dag 4 fast vitenskapelige ansatte. Seksjonen tilbyr et årstudium og en bachelorutdanning. Bachelor i spansk er i samarbeid med Universitetet i Tromsø.
Se nettsidene for mer informasjon om instituttet: http://www.ntnu.no/isl

 

Kvalifikasjonskrav
• mastergrad i spansk
• undervisningskompetanse innen spansk språk
• kompetanse til å vurdere innhold og språk i studentarbeid
 
Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på
• faglig kompetanse og undervisningserfaring på universitetsnivå innenfor spansk språk, eventuelt også spanskspråklig kultur og litteratur. Solid kompetanse innen språkdisiplinen er en forutsetning, utdanning innen spanskspråklig kultur og litteratur er en fordel.
• pedagogiske kvalifikasjoner og evne til å inspirere studenter
• gode samarbeidsevner
• personlig egnethet og motivasjon for stillingen
• interesse for og evne til å utvikle spansk som studieprogram ved NTNU
 
Som universitetslektor i spansk ved ISL vil du
• delta i gjennomføringen av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplan
• delta i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og rekruttering av studenter
•   ta del i eksamensarbeid og seksjonens administrative oppgaver.

 

Søknad
Søknad og vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge og merkes med HF18-016
Som vedlegg til søknaden sendes:
• CV
• liste over eventuelle vitenskapelige arbeider med informasjon om hvor de er offentliggjort
• oversikt over undervisnings- og veiledningserfaring på universitets- og høgskolenivå samt andre relevante pedagogiske kvalifikasjoner.


De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju. NB! Søknader som ikke sendes gjennom Jobbnorge eller som kommer etter søknadsfrist vil ikke bli vurdert


Lønn og formelle bestemmelser
Stillingen lønnes som universitetslektor, stillingskode 1009, med minimum årslønn kr. 416.600,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr 459.100,- til 517.700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
 
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at hun/han kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen i så stor grad som stillingsandelen krever.
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.
 
Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli behandlet konfidensielt, ikke har absolutt krav på dette. Dersom anmodningen ikke blir imøtekommet, har du krav på å bli varslet, slik at du får anledning til eventuelt å trekke din søknad.

 

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til instituttleder Annlaug Bjørsnøs, annlaug.bjorsnos@ntnu.no, eller seksjonskoordinator Celia Ferragut Bamberg, celia.bamberg@ntnu.no


Spørsmål om søknadsprosessen rettes til administrativ saksbehandler Hege Tverå Nilsson, hege.tvera.nilsson@ntnu.no ved Det humanistiske fakultet
 

Søknadsfrist: 01.06.2018

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  152201
 • Intern-ID
  HF18-016
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger