NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

 

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for geovitenskap og petroleum

Stipendiatstilling - ROCKSTORE: STUDIE AV BOREHULL I BERG FOR ENERGILAGRING - IV-161/18

Beskrivelse

Dette PhD-stipendiet er tilknyttet forskningsprosjektet RockStore som ledes av Christian Michelsen Research (CMR). Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) ved NTNU er en av de til sammen 7 forskningspartnerne og har ansvaret for PhD-utdanningen i prosjektet. Øvrige forskningspartnere i RockStore er SINTEF Byggforsk, SINTEF Energi, IRIS, KTH i Stockholm, NMBU og Polish Geological Institute (PGI). Den store deltakelsen av industri- og offentlige partnere i RockStore-prosjektet er unik og representerer hele verdikjeden innen grunnvarme, borehullsbasert energilagring og fjernvarme (Statkraft Varme AS, Z-energi AS, B. Fondenes Rørlegger AS, Maskinentreprenørenes forbund, NVE, Forsvarsbygg, Rock Energy AS, Fortum Oslo Varme AS, Asplan Viak AS, Sør-Norsk Boring AS, Enova, Asker kommune, Drammen Eiendom KF, Mouvitech Norge AS, Vensmoen Eiendom KF, Båsum Boring AS, Hallingplast AS, Anergy AS og Bengt Dahlgren Geoenergi AB).

 

Hovedmålet for FoU-aktivitetene i RockStore er å utvikle, demonstrere og overvåke neste generasjons grunnvarme- og borehullsbaserte energilagringssystem (BTES – borehole thermal energy system). De viktigste forskningsoppgavene omfatter innsamling og analyse av langtids overvåkingsdata fra ulike grunnvarme- og energilageranlegg, utvikling av forbedrede kollektorløsninger i borehullene for både høytemperatur energilagring og dype borehull, samt utvikling av borehullsbaserte energilagringsløsninger tilpasset nabolag (ZEN – zero emission neighborhood) og fjernvarme.

 

Planlagt hovedinnhold i PhD-prosjektet:

 • Teste ulike kollektorer (borehullsvarmevekslere) egnet for høytemperatur energilagring i borehull og dype borehull.
 • Kartlegge og kvantifisere betydningen av grunnvannsbevegelse i borehullene og sprekkesystemer i berget under ulike driftsforhold som blant annet varmeuttak, varmetilførsel og ved ulike sirkulasjonshastigheter av kollektorvæsken.
 • Vurdere geotekniske forhold for grunnvarme og borehullsbasert energilagring i områder med marin leire med tanke på frysing og tining rundt borehullene, høytemperatur energilagring, boring og påvirkning av grunnvann (vannstand og strømningsmønster).
 • Bruk av fiberoptiske temperaturmålinger og DTS-teknologi (distributed temperature sensing) vil være sentralt for å kartlegge borehullenes ytelse ved uttesting av ulike kollektorer og ved ulike geologiske forhold, og for å forstå og kvantifisere påvirkning av grunnvannsbevegelsen i sprekkesystemer og borehullene.

Kvalifikasjoner

Søker må ha mastergrad i ingeniørgeologi, og god kunnskap om grunnvann i løsmasser og berg. Kandidaten må også tilfredsstille kravene som gjelder for opptak til PhD-studiet ved NTNU.

  

Betingelser

Kandidaten må ha kjennskap til hydrogeologiske-, kvartær- og berggrunnsgeologiske forhold i Norge. Søkere med kunnskap om ingeniørgeologisk metodikk, grunnvarme og borehullsbaserte energilagringssystem vil bli foretrukket. For kommunikasjon og samarbeid med prosjektpartnerne, forutsettes gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet, gode samarbeids- og kommunikative evner vil bli vektlagt.

 

Stipendiater ansettes i kode 1017, normal bruttolønn er kr 436 900 pr. år. Herfra trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende ”Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat” fastsatt av Kunnskapsdepartementet, sist endret ved forskrift 19.7.2010. Søkere må forplikte seg til å delta i organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden. Det forutsettes at plan for forskerutdanning blir godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter ansettelse. Det vil videre bli inngått kontrakt om ansettelsestid og evt. pliktarbeid for stipendiaten.

 

Ansettelsesperioden er på 3 år uten pliktarbeid.

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt førsteamanuensis Randi Kalskin Ramstad, telefon: 97513942, e-post: randi.kalskin.ramstad@ntnu.no.

 

Se https://www.ntnu/iv/doktorgradutdanning for mer informasjon.

 

Den som blir tilsatt må rette seg etter de vilkår som til enhver tid gjelder offentlige tjenestemenn. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

 

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via denne siden (jobbnorge.no). Merk søknaden med IV-161/18.

 

Søknadsfrist: 24.05.2018.

 

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  24. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for geovitenskap og petroleum
 • Jobbnorge-ID
  151989
 • Intern-ID
  2018/12025
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger