NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU har nettopp vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Nå ansetter vi 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte. Stillingene er ledd i NTNUs Program for kunnskapsbasert innovasjon.

 

Innovasjonsleder innen vannkraft – FME HydroCen (IV-140/18)

Fakultet for Ingeniørvitenskap v/Institutt for energi og prosessteknikk er vertskap for FME HydroCen og NTNUs strategiske satsningsområde innen energi (TSO Energi). FME-sentrene og de tverrgående strategiske satsningsområdene skal fremme NTNUs innovasjonsvirksomhet og bidra til omstilling.  Innovasjonslederen skal arbeide med fagmiljøene i FME HydroCen, og i tillegg bidra til TSO Energi. 


FME HydroCen omfatter tre store forskningspartnere: NTNU, Sintef Energi og NINA. I tillegg består senteret av over femti partnere fra industri, forvaltning og forskning i Norge og internasjonalt. HydroCen har et totalbudsjett på ~400 millioner kroner i perioden 2017-2024. NTNU Technology Transfer Office er formell partner i senteret. Mer info her: www.hydrocen.no og https://hydrocen.blog 


Vannkraft har vært den viktigste driveren for vekst og velferd på fastlands-Norge. Vannkraften er en effektiv, fornybar og svært fleksibel energikilde. I fremtiden er økt fleksibilitet, inkludert lagringskapasitet, en svært viktige forutsetning for å realisere økt fornybar energiproduksjon. I Norge leverer vannkraft 96% av all elektrisk energiproduksjon, der mer enn 1600 kraftstasjoner, 4000 kilometer med vanntunneler og 2500 damkonstruksjoner skal tilpasses nye markeder, endret energibruk og integrering av nye teknologier. Vannkraftsektoren står overfor nye muligheter, og det er store forventninger til innovasjon for å sikre fortsatt bærekraftig og nyskapende utnyttelse av vannkraft i fremtiden. Innovasjonslederen har derfor et solid og etterspurt fundament for å utøve sitt mandat, med sterk forankring hos ledelse, prosjekteiere og partnere. 


Innovasjonslederen rapporterer til senterdirektøren i HydroCen og samarbeider til daglig tett med prosjektlederne og forskerne, inkl. industripartnere og virkemiddelappratet. Arbeidssted er på HydroCen sitt hovedkontor i Vannkraftlaboratoriet på Gløshaugen i Trondheim. Her er du lokalisert sammen med ledelse, administrasjon og forskere i senteret. 

 

Arbeidsoppgaver -  Omsette kunnskap til nytte


Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid. 

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å: 

 • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
 • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger
 • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere
 • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
 • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet
 • Delta på relevante strategiske arenaer, herunder å lede innovasjonsforumet i HydroCen  

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere. Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere HydroCen og NTNUs strategi og samfunnsoppdrag. 


Krav for stillingen 


Du må ha: 

 • Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid
 • Fullført utdanning minst på masternivå innen relevant område, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel. 
 • Fagkompetanse innen relevante områder
 • God kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon 
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller og engelsk

 

Vi søker deg som har følgende egenskaper 

 • Har evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet
 • Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse
 • Har gode strategiske ferdigheter og evner å strukturere komplekse problemstillinger
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet
 • Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur
 • Evner både å jobbe selvstendig og bygge teamet
 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen.   

Lønn og ansettelsesvilkår 
Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 forsker. Normalavlønning brutto kr 500 000 – 800 000 pr. år. Avlønning vurderes ut fra ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 


Stillingen er fast med finansiering for tre år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.  


Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. Noe reising må påregnes. 


Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift. Vi oppfordrer særskilt kvinner til å søke.


Spørsmål til stillingen kan rettes til senterdirektør Hege Brende, e-post: hege.brende@ntnu.no, tlf. 907 47 989.


Søknaden må inneholde:

 • CV med relevant informasjon
 • Attester og vitnemål
 • Informasjon om erfaring med innovasjonsprosesser
 • Beskrivelse av hvordan du ser for seg å jobbe i stillingen, inkludert en refleksjon over hvorfor du er spesielt egnet
 • Annen informasjon som du finner relevant

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden med ref.nr. IV-140/18.


Søknadsfrist 21.05.2018.


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for energi- og prosessteknikk
 • Jobbnorge-ID
  151940
 • Intern-ID
  2018/12382
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger