NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU har nettopp vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Nå ansetter vi 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte. Stillingene er ledd i NTNUs Program for kunnskapsbasert innovasjon.

Innovasjonsleder innen havrom (IV-139/18)

NTNU Havrom har ledig en nyopprettet fast stilling med overordnet ansvar for å styrke NTNUs innovasjonsvirksomhet innen det marine og maritime.


Fakultet for Ingeniørvitenskap og Institutt for marin teknikk er vertskap for NTNUs strategiske satsningsområde innen havromsvitenskap- og teknologi (NTNU Havrom). Det er et mål for NTNU at de tverrgående strategiske satsningsområdene skal bidra til å løfte NTNUs innovasjonsvirksomhet og bidra til omstilling. 

 

Innovasjonslederen vil arbeide mot alle NTNUs fagmiljøer innenfor havromsvitenskap- og teknologi og på tvers av våre fakulteter. Havromsforskningen ved NTNU spenner over mange fagmiljøer og omfatter forskning innen: marine bioressurser, sjøtransport, arktisk teknologi, biomarine ressurser, undervannsteknologi, olje&gass, marine mineraler, konstruksjoner og kystteknikk, samfunnsvitenskap og humaniora.

 

Havet er en nøkkelressurs for mat, energi, mineraler, helse, fritid og transport. En økning i havnæringene er drevet av befolkningsvekst, økt inntekt blant folk, ny teknologi samt endring i klima. Det er et enormt potensiale for innovasjon, etablering av nye arbeidsplasser og økonomisk vekts i havnæringene, og dette ønsker NTNU å bidra til. NTNU er involvert i en rekke nasjonale forskningssenter og prosjekt med fokus på havromsvitenskap- og teknologi.

Innovasjonsleder Hav vil rapportere til direktør for NTNU Havrom og arbeidet tett med fagmiljøene. Videre bidra til å forsterke og utvikle et innovasjonsøkosystem fra ide til innovasjon. Den rette søkeren får store muligheter for å påvirke innholdet i stillingen.

 

Arbeidsoppgaver -  Omsette kunnskap til nytte


Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid.

 

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å: 

 • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
 • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i havklynger, sentra og satsinger
 • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere
 • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
 • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet
 • Delta på relevante strategiske arenaer  

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere. Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.

 

Krav for stillingen 

 

Du må ha:

 • Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid
 • Fullført utdanning minst på masternivå innen relevant område, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel. 
 • Fagkompetanse innen relevante områder
 • God kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon 
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Vi søker deg som har følgende egenskaper:

 • Har evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet
 • Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse
 • Har gode strategiske ferdigheter og evner å strukturere komplekse problemstillinger
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet
 • Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur
 • Evner både å jobbe selvstendig og i team
 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen.  

 

Lønn og ansettelsesvilkår 

Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 forsker. Normalavlønning brutto kr 500 000 – 800 000 pr. år. Avlønning vurderes ut fra ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

 

Stillingen er fast med finansiering for tre år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte.  

 

Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre. 

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift. Vi oppfordrer særskilt kvinner til å søke.

 

Spørsmål til stillingen kan rettes til direktør for NTNU Havrom, professor Ingrid Schjølberg, e-post ingrid.schjolberg@ntnu.no, tlf. 930 66 355.


Søknaden må inneholde:

 • CV med relevant informasjon
 • Attester og vitnemål
 • Informasjon om erfaring med innovasjonsprosesser
 • Beskrivelse av hvordan du ser for seg å jobbe i stillingen, inkludert en refleksjon over hvorfor du er spesielt egnet
 • Annen informasjon som du finner relevant

Søknad, attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som inviteres til intervju må ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden med ref.nr. IV-139/18.


Søknadsfrist 21.05.2018.


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for marin teknikk
 • Jobbnorge-ID
  151938
 • Intern-ID
  2018/12380
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger