NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Vitenskapelig assistent Eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning

Ved Institutt for arkitektur og planlegging er det ledig en 100% stilling som vitenskapelig assistent. Ansettelsesperioden er for 2 år.
 
Institutt for arkitektur og planlegging tilbyr undervisning innenfor fire masterprogram i henholdsvis arkitektur, fysisk planlegging, Urban Ecological Planning og eiendomsutvikling og forvalting.
Denne stillingen vil være nært knyttet opp mot våre to masterprogram i eiendomsutvikling og forvaltning, samt virksomheten ved Senter for eiendomsutvikling og forvalting. Senteret har ansvar for gjennomføringen av det erfaringsbaserte masterprogrammet i eiendomsutvikling og forvaltning, og har en rekke faglige aktiviteter knyttet til undervisning, forskning og formidling.
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være deltakelse i planlegging, tilrettelegging og oppfølging av undervisning og øvingsopplegg både i det ordinære og det erfaringsbaserte masterprogrammet i eiendomsutvikling og forvaltning. Den som ansettes vil arbeide tett opp mot faglig ledelse av Senter for eiendomsutvikling og forvaltning, og delta i ulike faglige aktiviteter knyttet til senteret etter behov og kapasitet.
Inntil 20% av arbeidstiden kan avsettes til faglig fordypning. Denne tiden kan etter avtale med instituttleder benyttes til forberedelse av prosjektbeskrivelser og/eller PhD-studier.
 
Kvalifikasjoner
Det kreves søkere med relevant masterutdanning. Aktuell bakgrunn kan være eiendomsutvikling og forvaltning, fysisk planlegging, økonomi, ledelse, sivilingeniør eller arkitekt. Det er ønskelig at søker behersker Adobeverktøyene og har erfaring med publisering på web. Undervisningen foregår både på norsk og engelsk, og søker må derfor beherske disse språkene så vel muntlig som skriftlig.
Søker må være fleksibel i forhold til ulike arbeidsoppgaver. Stillingen vil kreve et utstrakt samarbeide mellom ulike fagpersoner og institutt. Søkers samarbeidsevner og egnethet vil derfor bli vektlagt.
Krav til søknaden
 
Søknadsbrevet skal gi en oversikt over søkerens kvalifikasjoner fra utdannelse og eventuell arbeidserfaring i henhold til kvalifikasjonskravene gitt ovenfor. Relevante arbeidsattester med referanser skal legges ved. Videre skal søkeren redegjøre kort for motivasjonen til å søke stillingen.
Instituttet ser vit.ass. stillinger som en mulig forberedelse til senere PhD-studier. Søkere med interesse for PhD-studier oppfordres til å legge ved en beskrivelse på maksimalt 2 A4-sider som skisserer tema, målsetting og metodisk tilnærming for et slikt videre studium. Aktuelle søkerne innkalles til intervju.

Lønnsvilkår mv.
Vitenskapelig assistent, kode 1020. Stillingen avlønnes normalt i ltr. 46, brutto NOK 410 000,- Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen. Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt eventuelle organisatoriske endringer.
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.
Ytterligere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til: Lise Linge, Instituttleder ved Institutt for arkitektur og planlegging, lise.linge@ntnu.no Telefon: 464 21 672
 
Info om Senter for eiendomsutvikling og forvaltning finner du på https://www.ntnu.no/web/metamorfose/metamorfose

Søknadsfrist:
30. august 2018
 
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. august 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for arkitektur og planlegging
 • Jobbnorge-ID
  151937
 • Intern-ID
  18/11860
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger