Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, IKT- utvikling og drift, formidlings- og kommunikasjonstjenester, samt fellesadministrative tjenester for departementene. Våre felles verdier fokuserer på; resultater, service, sikkerhet, profesjonalitet og fellesskap. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca 750 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) er en av Norges største virksomheter innen vakthold og sikring i offentlig sektor. Avdelingen har som hovedoppgave å ivareta vakthold og sikring for departementene, regjeringens representasjonsanlegg og Høyesterett etter avtale. Avdelingen består av fem seksjoner som omfatter teknisk sikring, vakt og sikringstjenester, resepsjonstjenester og en stab.


Elektroniske sikringssystemer ITV/TVO/VMS - rådgiver/ seniorrådgiver

Departementenes sikkerhets- og service organisasjon (DSS) har ledige stillinger i Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV), seksjon for teknisk sikring (SIK) som rådgiver/ seniorrådgiver innen kameraovervåkingssystemene (ITV) / video management systems (VMS) for departementsbyggene.

Seksjonen Teknisk sikring har ansvar for sikringsteknisk analyse og rådgivning samt for prosjektering og implementering av fysiske og tekniske sikringsløsninger i departementsfelleskapet i tillegg til forvalting, drift og vedlikehold av sikringsløsningene. Vi er totalt 26 i seksjonen og har et fremtidsrettet og tverrfaglig sikkerhetsmiljø.

Arbeidsområde:
Stillingen innebærer ansvar for prosjektering, etablering, kvalitetssikring, drift og forvaltning av elektroniske sikringssystemer med tilhørende pereferiutstyr og infrastruktur (nettverk) i departementsfelleskapet. Arbeidet er i hovedsak knyttet til ITV/VMS men kan også inkluderer arbeidsoppgaver innen andre elektroniske sikringsanlegg, slik som alarm- og adgangskontrollsystemer (AIA/AAK).

Stillingen krever:

 • Høyere utdannelse innen relevante fag. Lang relevant erfaring kan kompensere for
  manglende utdannelse.
 • Minst tre års relevant arbeidserfaring med avanserte elektroniske sikringssystemer.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig med følgende:

 • Erfaring og kunnskap om sikkerhetsloven og personopplysningsloven/GDPR.
 • Erfaring og kunnskap om EKOM-loven, NEK 400/700, NEK EN50131, 60839-11,
  62676 og tilsvarende.
 • Høyere sertifisering innen installasjon og programmering av avanserte og komplekse
  elektroniske sikringssystemer med infrastruktur (nettverk), fortrinnsvis ITV/VMS.
 • IT kompetanse for design, etablering, drift og administrasjon av datasystem tilknyttet
  elektroniske sikringssystemer.
 • Erfaring fra prosjektering, dokumentering og sertifisering av større og elektroniske
  sikringssystemer.
 • Erfaring med og/eller sertifiseringer av SD-anlegg, brannalarmsystemer og
  programmerbare logiske styringssystemer (PLS).
 • Erfaring fra forvaltning- drift og vedlikeholdsverktøy (FDV).

Personlige egenskaper:

 • Personlig engasjement og evne til å samarbeide godt internt og eksternt.
 • Evne til å håndtere store informasjonsmengder på en systematisk og effektiv måte.
 • Nøyaktig og etterrettelig arbeidsmåte.
 • Faglig integritet og evne til å ta selvstendige beslutninger.
 • Evne og vilje til å tilegne seg ny kunnskap.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Andre opplysninger:

 • Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå Hemmelig.
 • Referanser med kontaktinformasjon bes oppgis i søknaden.
 • Attester og vitnemål legges ved søknaden.
 • DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater
 • Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi
  verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Stillingen lønnes med kr. 512 700 - 611 700, pr. år for rådgiver og med kr. 563 500 - 661 700 pr år for seniorrådgiver. Innplassering er avhengig av tariffområdet, erfaring og kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Som ansatt i DSS har du:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag.
Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet.
Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum.

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. DSS bruker virkemiddelet moderat kvotering.
Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger ved:Seksjonssjef Teknisk sikring (SIK), Bjarne Dag Astor tlf: 22 24 99 74.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Oslo sentrum
 • Jobbnorge-ID
  151919
 • Intern-ID
  DSS 2018 - 15
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger