NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i veiledning og skolebasert kompetanseutvikling

Universitetslektorer, 12 midlertidige stillinger  

 

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

 

Instituttet har store undervisningsoppgaver i de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8-13, yrkesfaglærerutdanning, 2-årige masterutdanninger og praktisk-pedagogisk utdanning.

 

Ved Institutt for lærerutdanning er det for studieåret 2018/19 ledig 12 midlertidige stillinger i 100 % som universitetslektorer i flere fag. Dette er undervisningsstillinger som gir mulighet til å få erfaring med å være lærerutdanner. Behovet for ti av stillingene er knyttet til at instituttet skal gjennomføre et stort prosjekt for profesjonsfaglig digital kompetanse og får betydelig økt aktivitet innen etter- og videreutdanning. I tillegg lyses det ut to vikariater som er knyttet til permisjoner. Hver stilling vil bli lagt til den mest relevante fagseksjonen. Instituttet har åtte fagseksjoner med sterke undervisnings- og forskermiljø, se en oversikt her: https://www.ntnu.no/ilu/om.

 

Stillingene er knyttet til følgende fag:

 • 1 vikariat i pedagogikk

 • 1 vikariat i naturfag med vekt på kjemi

   

 • 2 midlertidige stillinger i norsk fagdidaktikk

 • 2 midlertidige stillinger i matematikk fagdidaktikk

 • 1 midlertidig stilling i pedagogikk

 • 1 midlertidig stilling i naturfag med vekt på fysikk

 • 1 midlertidig stilling i samfunnsfag fagdidaktikk

 • 1 midlertidig stilling i kunst og håndverk

 • 1 midlertidig stilling i musikk/musikkdidaktikk med vekt på perkusjon

 • 1 midlertidig stilling innen veiledning og skolebasert kompetanseutvikling

 

Arbeidsområder:

 • Undervise, veilede og vurdere studenter
 • Delta aktivt i videreutviklingen av faget i en spennende endringstid i lærerutdanningen
 • Faglig ansvar sammen med fagets øvrige vitenskapelig ansatte
 • Forsknings- og utviklingsarbeid med tematisk relevans for undervisningstilbudet. 20% av tiden i stilling som universitetslektor er satt av til forsknings- og utviklingsarbeid 

Den som ansettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant mastergrad for stillingen, eller dokumentert kompetanse av tilsvarende omfang og kvalitet innen fagområdet
 • Undervisningserfaring fra norsk grunnskole, videregående skole, kulturskole eller andre relevante utdanningsinstitusjoner vil bli tillagt stor vekt
 • Praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende vil bli tillagt stor vekt
 • Det er ønskelig med utdanningsfaglig basiskompetanse
 • Erfaring fra lærerutdanning, samt erfaring med bruk av informasjonsteknologi i undervisningskontekst tillegges vekt
 • Dokumentert vitenskapelig produksjon og formidling tillegges vekt
 • I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil personlige egenskaper som selvstendighet, løsningsorientering, kollegial samarbeidsvilje, studentengasjement, kreativitet og motivasjon bli tillagt stor vekt

Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Aktuelle kandidater vil bli inviterte til prøveundervisning og intervju.

 

Lønns- og arbeidsvilkår


Universitetslektor kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 600,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 416 600,- til kr. 623 900,- i 100 % stilling. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. 

 

Søknad


Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk. Følg lenke til søknadsskjema på aktuell stilling. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju.

 

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte instituttleder Torberg Falch, telefon +47 99 39 36 91, e-post: torberg.falch@ntnu.no eller nestleder Ingfrid Thowsen, telefon +47 90 77 93 97, e-post: ingfrid.thowsen@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR-seksjonen ved Aaste Line Strand/Brith-Eli Åsland, e-post aaste.l.strand@ntnu.no/brith.e.asland@ntnu.no»

 

Søknadsfrist:25.05.2018

Merk søknaden med SU-174

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  151442
 • Intern-ID
  2018/9634
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger