Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høyskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk og helse- og sosialfag. Høyskolen holder til i moderne lokaler på Molde Campus.

Rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi

Ved økonomi- og personalkontoret har vi ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor økonomiområdet. Økonomi- og personalkontoret har ansvar for planlegging, forvaltning og utvikling av høyskolens økonomi- og personalressurser. Det ledes av personal- og økonomidirektøren som er nærmeste leder.

Den som ansettes vil ha en sentral rolle i budsjett- og planarbeid, ansvar for økonomisk analyse og rapportering, samt oppfølging av eksternfinansierte prosjekter. I tillegg kommer utvikling og vedlikehold av rutiner og systemer på økonomiområdet, inklusive oppdatering av økonomihåndbok, samt generell saksbehandling innenfor enhetens ansvarsområde. Til stillingen ligger også ansvar for bygninger, dvs å være kontaktledd mellom brukere (studenter og ansatte) og huseier (Statsbygg). Dette innebærer å vurdere endringsbehov, samt påse at behov og mangler blir fulgt opp.

Vi søker erfaren økonom med:

 • relevant arbeidserfaring
 • utdanning på masternivå
 • god regnskapsforståelse
 • personlig egnethet (spesielt: selvstendighet, god arbeidskapasitet og evne til struktur og fleksibilitet)
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • erfaring fra bruk av økonomisystem (vi bruker UBW/Agresso) og Excel, samt generelt gode kunnskaper i IKT

Spesielt relevant arbeidserfaring kombinert med personlig egnethet kan kompensere for utdanningskravet.

Vi tilbyr:

 • Selvstendige og utfordrende oppgaver i en kunnskapsbedrift der du får anledning til å bidra til utvikling
 • Å bli del av et godt arbeidsmiljø som ivaretar administrative funksjoner for hele høyskolen
 • Stillingen er plassert som rådgiver ev seniorrådgiver i normallønnsspennet kr 474 700-569 000 (ltr 55-65), etter kvalifikasjoner. For særlig kvalifisert søker kan høyere lønn avtales
 • Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Ansettelsen skjer på vanlige statlige vilkår, og den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Søknad:
Vi ber våre søkere om å registrere sin søknad på http://jobbnorge.no/. CV, relevante attester og vitnemål legges ved.

Nærmere informasjon om stillingen blir gitt av personal- og økonomidirektør Randi Gammelsæter på tlf 45661658. Se for øvrig http://www.himolde.no.

Søknadsfrist: 3. mai 2018.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli gjort offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf offentleglova § 25, 2. ledd. Anmodning om unntak fra offentlighet må grunngis

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Molde
 • Nettside
 • Kommune
  Molde
 • Arbeidssted
  Molde
 • Jobbnorge-ID
  151432
 • Intern-ID
  18/00262
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger