NTNU - kunnskap for en bedre verden

Fakultet for økonomi

Institutt for samfunnsøkonomi

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Stipendiat i samfunnsøkonomi


Ved Institutt for samfunnsøkonomi (www.ntnu.no/econ) har vi ledig en midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsøkonomi for en perioden på tre år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi en lovende forskerrekrutt anledning til faglig utvikling i form av doktorgrad. Stillingen er knyttet til ph.d.-programmet ved Fakultet for økonomi, og fakultetet står som arbeidsgiver.

Stillingen er finansiert fra NTNUs satsingsområde Bærekraft og forskningsområdet Sustainable use and conservation of biodiversity  and ecosystem services (www.ntnu.edu/sustainability). Stillingen er knyttet til prosjektet Bærekraftig høsting av bestander (fisk, dyr). Prosjektet omfatter bl.a. modellutvikling og demografisk analyse, og betydningen av økosystemtilnærming i høstingen. Betydningen av ulike mål for bærekraft, herunder ulike nytte- og kostnadskomponenter, er også inkludert. Prosjektet vil utføres i samarbeid med Centre for Biodiversity Dynamics ved NTNU. www.ntnu.edu/cbd).

Institutt for samfunnsøkonomi tilbyr undervisning på bachelor-, master- og ph.d nivå. Forskning ved instituttet dekker et bredt spekter av områder: offentlig økonomi, utdanningsøkonomi, helseøkonomi, politisk økonomi, naturressursøkonomi, arbeids- og regionaløkonomi og finans. Instituttet har for tiden 29 ansatte, deriblant 14 professorer og 4 førsteamanuenser.

For tiden har instituttet 8 stipendiater ansatt, og disse jobber med forskningstema innenfor naturressursøkonomi, utdanningsøkonomi, helseøkonomi, makroøkonometri og finans. Instituttet har et godt og aktivt stipendiatmiljø.

Institutt for samfunnsøkonomi tar sikte på å frembringe forskning på høyt internasjonalt nivå. Som et ledd i dette er kontakt med internasjonale læresteder viktig. Derfor ser instituttet det som en fordel at den som blir ansatt i stillingen tilbringer 1-2 semester ved et utenlandsk lærested i løpet av ansettelsesperioden. Instituttet bidrar med å legge til rette for dette. 

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Mastergrad i samfunnsøkonomi, eller tilsvarende utdanning. 
 • Minstekravet for å søke er normalt karakter B, eller tilsvarende, både på masteroppgaven og i veid snitt de siste to år av mastergradsstudiet (120 studiepoeng). 
 • Du er selvstendig, har stor arbeidskapasitet og entusiasme for forskning. 
 • Du har evne til å bidra til et godt stipendiatmiljø, og et godt arbeidsmiljø ved instituttet for øvrig. 

Masterstudenter som er i siste del av studiet, men som ikke har fått avlagt avsluttende eksamen innen søknadsfristen, kan også søke. 

Vi tilbyr

 • lønn etter lønnstrinn 50 i statens lønnsregulativ, for tiden brutto kr 436 900 pr. pr, i stilling som stipendiat kode 107. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse
 • et spennende og stimulerende fagmiljø med høy kvalitet i forskningen 
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø i en IA-virksomhet 
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag 
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 

Arbeidsvilkår

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrifr om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06 http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102  

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Søknad

Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning og tidligere praksis. Sammen med søknaden legger du ved

 • en kort prosjektskisse som beskriver planlagt tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Denne skissen skal du bearbeide til en endelig prosjektbeskrivelse etter oppstart i stipendiatstillingen (innen seks måneder) og i samarbeid med veileder 
 • CV, vitnemål og attester 
 • vitenskapelige arbeider (ikke masteroppgaven). I tilfellet med fellesarbeider må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning 

Ved behov vil vi etterspørre akademiske anbefalinger fra aktuelle søkere.

Ansettelse i stipendiatstillingforutsetter opptak til ph.d.-programmer i samfunnsøkonomi. Informasjon om programmet finner du på www.ntnu.no/studier/phsok. Du søker opptak til ph.d.-programmet etter at du har begynt i stillingen.

Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte veileder professor Anders Skonhoft, e-post anders.skonhoft@ntnu.no, telefon 73 59 19 39 eller instituttleder Anne Borge Johannesen, e-post anne.borge.johannesen@ntnu.no, telefon 73 59 05 29.

I henhold til Offentlighetsloven kan opplysninger om deg bli offentliggjort selv om du har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. 

Søknad med vedlegg sender du elektronisk via denne siden (ØK-067). 

Søknadsfrist: 25. mai 2018

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  151429
 • Intern-ID
  18/11152
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger