NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Universitetslektor i medisin (allmennmedisin) ved ISM

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast stilling som universitetslektor i medisin (allmennmedisin). Det er en 50% fast stilling som leder for lege-pasientkurset (LPK) i medisin, allmennmedisin/primærhelsetjeneste og medisinske atferdsfag, herunder kommunikasjon og profesjonalitet.

 

ISM er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse. Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er et av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger. ISM har ansvaret for 1000 sykepleierstudenter i bachelor og videreutdanning. 150 masterstudenter og 125 Ph.D.-kandidater. ISM er samlokalisert med Øya Helsehus og universitetssykehuset St. Olavs Hospital. For mer informasjon om ISM, se: www.ntnu.no/ism.

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets og fakultetets øvrige vitenskapelige tilsatte

ansvar for undervisning innen fagområdet allmennmedisin/atferdsmedisin. Stillingsinnehaveren skal, etter kompetanse, veilede studenter innen sitt fagområde, og plikter å ta del i administrativt arbeid. Stillingsinnehaveren vil ha forskningsrett for den tid som gjenstår når undervisningsplikten er ivaretatt.

 

Spesifikt om ansvarsområde

Stillingsinnehaveren vil sammen med den andre LPK-lederen ha ansvar for å lede og videreutvikle Lege-Pasient-kurset, planlegge og koordinere undervisningen, undervise på ferdighets-laboratoriet og veilede/kurse de tilsatte i universitetslektorstillingene tilknyttet undervisningen i Lege-Pasient-kurset (LPK).

 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha cand.med.-grad og bør ha erfaring fra klinisk allmennmedisin eller annet relevant klinisk fagfelt.
 • Søkere må kvalifisere for stilling som universitetslektor i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor.
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.
 • Bred erfaring fra allmennmedisin er ønskelig. Det er også en fordel med dokumentert erfaring innen forsknings- og/eller fagutviklingsarbeid, men dette er ingen betingelse.

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Evne til å videreutvikle det faglige miljøet, både pedagogisk og vitenskapelig
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • God formidlingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 200,- pr. år i 100% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 466 100,- til 578 900,- per år i 100% stilling.

 

Det vil bli lagt stor vekt på motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Den som ansettes pålegges å gjennomføre PBL-kurs for veiledere. Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.


Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden:

Kandidatens personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen og prosjektet må komme frem i søknaden. Følgende opplysninger må fremgå av søknaden og vedleggene:

 • CV
 • Vitnemål
 • Attester fra tidligere arbeidsforhold
 • Kontaktdata for 2-3 relevante referanser
 • Eventuell publikasjonsliste
 • Personlige kvalifikasjoner samt motivasjon for stillingen

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

LPK-leder Nils Martinsen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU:

tlf. 73 59 75 76, nils.martinsen@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Håvard Tangvik, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU

havard.tangvik@ntnu.no

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 07.05.2018.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  151405
 • Intern-ID
  2018/8684
 • Omfang
  Fast 50%
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger