NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Professor/førsteamanuensis i medisin (allmennmedisin) ved ISM

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (allmennmedisin). Det er fortrinnsvis ønskelig med ansettelse i 100 %, men det kan også være aktuelt med ansettelse i 50 % stilling kombinert med klinisk praksis i primærhelsetjenesten.

 

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet allmennmedisin. Dette omfatter også veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

 

Stillingsinnehaveren vil få et særlig ansvar for:

 • videreutvikling av god og studentaktiviserende allmennmedisinsk undervisning i den medisinske grunnutdanningen, inkludert klinisk praksis i primærhelsetjenesten
 • egen forskning og forskningsveiledning innen fagområdet allmennmedisin
 • gjennom kontakt med primærlegene i regionen å stimulere til forskning og fagutvikling
 • at problemstillinger med relevans for allmennmedisin utforskes ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT)
 • aktiv bidrag på nasjonale og internasjonale arenaer for allmennmedisinsk forskning og fagutvikling.

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

 

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr. 611 300,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 611 300,- til kr. 792 300,- per år i 100 % stilling. Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 490 500,- per år i 100 -% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet kr. 490 500,- til kr. 649 800,- per år i 100 % stilling.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Den som ansettes pålegges å gjennomføre PBL-kurs for veiledere. Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.


Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Instituttleder Siri Forsmo, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU:

tlf. 97181531, siri.forsmo@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Håvard Tangvik, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU

havard.tangvik@ntnu.no

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 15.05.2018.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Øya
 • Jobbnorge-ID
  151370
 • Intern-ID
  2017/34606
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger