NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultetet for naturvitenskap
Institutt for kjemi

 

HMS-koordinator/Avdelingsingeniør

Ved Institutt for kjemi, Fakultet for Naturvitenskap (NV) ved Norges teknisk– naturvitenskapelige universitet (NTNU), er det ledig en fast stilling som HMS-koordinator/avdelingsingeniør. Instituttets fagområder omfatter analytisk- og miljøkjemi, uorganisk strukturkjemi, fysikalsk kjemi og organisk kjemi.

Om instituttet
Instituttet har for tiden 12 professorer, 10 førsteamanuenser, 4 professor II, 9 stillinger innenfor tekniske støttefunksjoner og 6 administrative stillinger. I tillegg er det ca 30 postdoktor- og stipendiatstillinger. Totalt er rundt 80 personer tilknyttet instituttet. Vi har nye og godt utrustede laboratorier med tildels stor undervisnings- og forskningsaktivitet.  Årlig uteksamineres 40-50 masterstudenter og ca 8 PhD-kandidater. 

Om stillingen
Stillingens hovedområde er å koordinere instituttets HMS-arbeid på vegne av instituttleder, som har det formelle ansvaret. Viktige arbeidsoppgaver er saksbehandling, koordinering, brukerstøtte, opplæring, læringsstøtte og rådgivning innen HMS. Arbeidsoppgaver knyttet til funksjonen som HMS-koordinator utgjør minimum 50% av stillingen.

Den andre delen av stillingen innebærer teknisk undervisningsstøtte i laboratorie-undervisningen, som innebærer forberedelser og etterarbeid på undervisningslaboratorier. Avhengig av faglig kompetanse vil også laboratorieundervisning kunne bli en del av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner
For stillingen kreves bachelor-/ingeniørgrad, fortrinnsvis innenfor kjemi. Relevant realkompetanse kan kompensere manglende formell kompetanse. Erfaring fra laboratorie-arbeid og kjemikaliehåndtering er en forutsetning. Det er ønskelig med erfaring fra relevant HMS-arbeid, og formell utdannelse/kurs innen HMS vil være en fordel. Kandidaten må beherske både norsk (skandinavisk) og engelsk språk. 

Instituttet søker en person som er positiv, serviceinnstilt, selvstendig og initiativrik. Videre må personen ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig. Det forutsettes at vedkommende har en sterk motivasjon for å videreutvikle instituttets kontinuerlige HMS-arbeid. Personen må også være positiv til kjemifaglig videreutvikling i forbindelse med undervisningsstøtte. Personlige egenskaper og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Gode referanser er en forutsetning for ansettelse. 

Lønns- og arbeidsforhold
Vi kan tilby: 

• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et godt internasjonalt arbeidsmiljø.
• Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
• Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ. 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må regne med eventuelle endringer i arbeidsområdet underveis.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Om søknaden
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teknisk leder Jon Erik Aaseng, jon.erik.aaseng@ntnu.no, tlf. 970 92 668 eller instituttleder Hallstein Hemmer, e-post: hallstein.hemmer@ntnu.no. tlf. 922 38 232.

 

Søknad vedlagt CV, inkludert referanseliste, og kopier av attester og vitnemål bes sendt elektronisk via denne siden.   

Stillingens referansenummer er NV-59/18


Søknadsfrist: 03.05.18

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  151363
 • Intern-ID
  18/11579
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger