NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Professor/førsteamanuensis i medisin (samfunnsmedisin) ved ISM

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig fast 100% stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (samfunnsmedisin). Den som ansettes vil i samarbeid med andre forskere få ansvar for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

 

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie med arbeidssted HUNT forskningssenter i Levanger. HUNT forskningssenter ble etablert i 1984 og har gjennomført tre store helseundersøkelser (HUNT1-3) og gjennomfører nå en fjerde undersøkelse (HUNT4) fra høsten 2017. For mer informasjon om ISM, se www.ntnu.no/ism

 

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte, nærmere 7000 studenter og et totalbudsjett på ca. 1,4 mrd. kroner. Fakultetet har campus både i Trondheim, Levanger, Ålesund og Gjøvik.

 

Fakultetets undervisningsaktivitet dekker et bredt spekter av medisinske og helsefaglige fag, fra enkeltemner og bachelorprogrammer til master- og ph.d.-program. Forskningen ved fakultetet spenner over hele bredden av medisinsk og helsefaglig forskning, fra grunnforskning via translasjonsforskning og tjenesteforskning til anvendt forskning.

 

Fakultetet har 8 institutter. Fagmiljøene samarbeider tett med helsetjenesten og spesielt med universitetssykehuset St. Olavs hospital, innenfor både forskning, innovasjon og utdanning.

 

Fakultetsadministrasjonen er delt inn i fire seksjoner i tillegg til dekanens stab: HR-seksjonen, Økonomiseksjonen, Utdanningsseksjonen og Forskningsseksjonen. For mer informasjon om fakultetet, se www.ntnu.no/mh.

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet samfunnsmedisin. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

 

Det forventes også at den som tilsettes deltar i planlegging og gjennomføring av nye datainnsamlinger, metodeutvikling, vitenskapelig dokumentasjon, kvalitetsarbeid og stimulering av forskningsaktivitet basert på data fra HUNT.

 

De vitenskapelig tilsatte på HUNT forskningssenter er sterkt involvert i veiledning og undervisning av ph.d.- kandidater, medisin- og masterstudenter i tillegg til egen forskning.

 

Det er tillagt stillingen en spesiell forpliktelse til å formidle kunnskap om HUNT til alle miljøer innenfor de regionale helseforetakene.

 

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

 

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling som professor i kode 1013 lønnes med minimum årslønn kr. 611 300,- per år i 100 % stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 611 300,- til kr. 792 300,- per år i 100 % stilling.
 • Stilling som førsteamanuensis i kode 1011 lønnes med minimum årslønn kr. 490 500,- per år i 100 -% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet kr. 490 500,- til kr. 649 800,- per år i 100 % stilling.

Den som ansettes må kunne dokumentere omfattende faglige og kliniske kvalifikasjoner, og dokumentert vitenskapelig kompetanse innen én eller flere deler av fagområdet som denne stillingen har ansvar for. Det er vesentlig at søkerne har gode samarbeidsevner, ledelseserfaring og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser. Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og undervisningsarbeid, samt veiledning på ph.d.-nivå. I tillegg vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og pedagogiske ferdigheter. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, herunder pedagogisk utdanning, framstillingsform i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

 

Den som ansettes pålegges å gjennomføre PBL-kurs for veiledere. Ansatte uten formell universitetspedagogisk kompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter tiltredelsen. Universitetet tilbyr slikt kurs.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke. Kvinner som ansettes i fast stilling i mannsdominerte fagmiljø tilbys startpakker. I tillegg har NTNU kvalifiseringsstipend og mentorprogram for kvinnelige forskere.


Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen (vitenskapelige arbeider må også vedlegges i pdf-format)
 • Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

 

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Professor Steinar Krokstad, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, HUNT, NTNU:

tlf. 95219227, steinar.krokstad@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Håvard Tangvik, HR-seksjonen MH-fakultetet, NTNU

havard.tangvik@ntnu.no

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 15.05.2018.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Levanger
 • Arbeidssted
  Levanger
 • Jobbnorge-ID
  151360
 • Intern-ID
  2017/17446
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger