NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Høgskolelærer i Shipping management - vikariat (IV-152/18)

Stillingen er knyttet til Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB), Fakultet for ingeniørvitenskap (IV), Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet driver utdanning og forskning innen nautikk, shipping og shippingledelse, maritim logistikk, skipsdesign, produkt- og systemdesign samt byggteknikk og vann- og miljøteknikk.

Vi har ledig en vikarstilling i 100 % for 4 år fra 01.08.2018 til 31.07.2022.  Personen vi søker etter vil i all hovedsak ha arbeidsoppgaver som omfatter undervisning for våre bachelorstudenter på shipping management, med spesiell vekt på havneoperasjoner, befraktning, maritim logistikk, kvalitets- og sikkerhetsstyring. I tillegg utvikling av undervisningsmateriell og deltakelse i utviklingsprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

• Undervisning
• Utvikling av undervisningsmateriell
• Initiere og/eller delta i forsknings- og/eller utviklingsoppgaver innenfor aktuelle fagområder.

Kvalifikasjoner:

• Fire års høyere utdanning, av disse minst to år innenfor det fagområdet vedkommende skal undervise
• Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller veiledning
• Relevant erfaring fra ledelse av maritim virksomhet (offentlig forvaltning, rederidrift, skipsledelse)
• Må kunne gjennomføre undervisning på norsk eller et annet skandinavisk språk
• Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
• Gode evner til kommunikasjon og formidling

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju, og for prøving av pedagogiske ferdigheter, vanligvis som forelesning.

Stillingsinnehaver ivaretar det faglige ansvar sammen med instituttets øvrige vitenskapelig ansatte. Den som ansettes plikter videre å delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisnings-opplegget, herunder også etter- og videreutdanning.

Stillingsinnehaver må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Det er et krav at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig ettersom vedkommende skal forelese og veilede våre studenter i kurs som kun går på norsk.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Det vil i stor grad bli tatt hensyn til personlig egnethet og samarbeidsevner.

NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Det er en forutsetning at den som blir ansatt bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Vi kan tilby:
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et internasjonalt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø.
• Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 
Stillingen er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og reglementer for ansatte i staten.

Lønn etter Statens lønnsregulativ, kode 1007 høgskolelærer. Normal avlønning er brutto kr 537 700 – 590 000 pr. år. Avlønning vurderes ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Gjennom pensjonskassen tilbyr vi medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger. Les mer på www.spk.no.

I henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysningen får en ved henvendelse til instituttleder Hans-Petter Hildre, epost: hans.p.hildre@ntnu.no.

Følgende dokumenter må vedlegges søknaden: Bekreftede vitnemål, attester og CV. Søknaden sendes elektronisk via denne siden (Søk stillingen).

Merk søknaden med ref.nr. IV-152/18. Søknadsfrist: 29.04.2018.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk
 • Jobbnorge-ID
  151291
 • Intern-ID
  2018/10286
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger