Barne-, ungdoms- og familieetaten

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og inkluderingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo.

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter består av 2 institusjonsavdelinger, lokalisert i Fredrikstad og Sarpsborg-området (Østheim og Østlund) og en avdeling med inntil 50 familiehjem. Avdeling familiehjem har kontorer sentralt i Ski. Senteret ledes av enhetleder i samarbeid med avdelingsledere på hver avdeling.

Senteret tar imot plasseringer av ungdom i alderen 12-18 år fra kommunene i primært fra Region øst (Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus). Men i praksis tar sentert i mot plasseringer av ungdom fra hele landet.

Plassering skjer etter lov om barneverntjenester §§ 4-4,5.ledd, 4-12, 4-26 og 4-24.

Miljøterapeut

Miljøterapeut i fast 100 % stilling ledig ved vår avdeling i Sarpsborg

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter søker 3 miljøterapeuter til 100 % stillinger ved avd. Østlund (Sarpsborg)

Grunnet behov for kjønnsmessig balanse i arbeidsgruppen oppfordres menn til å søke ved avdeling Østlund.

Alle stillingene er i turnus med ordinære vakter formiddag, kveld og hver 4. helg.

Stillingene er ledig fra 01.09.18.

 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Å arbeide systematisk etter arbeidsmodeller fra kognitiv atferdsterapi og miljøterapi.
 • Delta i systematisk observasjon og kartleggingsarbeid.
 • Gjennomføre målrettet miljøterapi.
 • Være igangsetter og pådriver av aktivitet sammen med beboere.
 • Oppgaver som ansvarsvakt og hovedkontakt.
 • Utarbeide handlingsplaner og rapportering.
 • Legge til rette for beboernes dagtilbud (skole).
 • Arbeide med behandlingsforløp og omsorgsprosessen.
 • Delta i ART trening
 • Praktiske oppgaver knyttet til daglig drift.
 • Traumesensitivt barnevern gjennom å stabilisere, regulere og eksponere.
 • Samarbeide med ulike instanser, ungdommens familie og bidra til gode overføringsprosesser.
 • Delta i fagutvikling og arbeide med egen utvikling.

 

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høgskoleutdanning som barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier, sykepleier med videreutdanning i rus el. psyiatri eller annen relevant utdanning som f.eks. psykolog som trenger praksis i forbindelse med spesialisering
 • Ønskelig med kunnskap og kompetanse i kognitiv atferdsterapi, ART, MI og traumesensitivt barnevern, samt relevant videreutdanning som familieterapi, kogitiv atferdsterapi, rus og psykiatri
 • Ønskelig med praktisk erfaring fra institusjonsbehandling med ungdom
 • Det kreves alminnelig god helse, da arbeid med barn og unge kan være/er psykisk og fysisk krevende
 • Førekort for bil klasse B


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt gode IT kunnskaper
 • Smidighet og fleksibilitet samt evne til å arbeide strukturert vektlegges
 • Arbeide i team, samt arbeide selvstendig
 • Være en trygg, tydelig og forutsigbar voksen som fremstår som god modell med klare grenser
 • Være i stand til å arbeide strukturert, systematisk og lojalt i henhold til vedtatte behandlingstiltak
 • Kunne opptre rolig, men bestemt i utfordrende grensesettingssituasjoner, samt tåle å stå i konflikter og samtidig klare å vise omsorg, varme, empati og forståelse
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 som miljøterapeut, lønnsramme 15, alt 5-8, lønnstrinn 40 - 54  (p.t. kr 376 000-466 500,- pr. år), eller i stillingskode 1534 som spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18,alt 1-8 ( p.t. kr 381 000-499 600,- pr. år) ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud
 • om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Gode samarbeidsrelasjoner, dyktige og motiverte medarbeidere.
 • Delta i teamarbeid med terapeuter og ledelse.
 • Veiledning fra psykolog.
 • En utfordrende og meningsfull jobb i en institusjon og organisasjon under kontinuerlig endring og utvikling.
 • Faglig utvikling, gjennom deltagelse i et spennende fagmiljø i regionen.

 

Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Stillingene er p.t. lagt til Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, avd. Østlund (Sarpsborg)
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Prøvetid 6 måneder.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • Det bes oppgitt minst to referanser av nyere dato, hvorav en fra horisontal kollega og en fra overordnet.
 • Ansettelse skjer i Barne-, ungdoms-og familieetaten på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og avtaler.
 • Ved organisatoriske endringer, tas det forbehold om endringer av arbeidsoppgaver og arbeidssted.

Kontaktperson for stillingen ved avdeling Østlund

Avdelingsleder Birgit Rød, tlf. 957 59 432

Enhetsleder Svein Erik Strengen, tlf. 466 16 956

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Originale vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 06.05.2018

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Sarpsborg
 • Jobbnorge-ID
  151283
 • Intern-ID
  Øst 55/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger