Barne-, ungdoms- og familieetaten

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og inkluderingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo.

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter består av 2 institusjonsavdelinger, lokalisert i Fredrikstad og Sarpsborg-området (Østheim og Østlund) og en avdeling med inntil 50 familiehjem. Avdeling familiehjem har kontorer sentralt i Ski. Senteret ledes av enhetleder i samarbeid med avdelingsledere på hver avdeling.

Senteret tar imot plasseringer av ungdom i alderen 12-18 år fra kommunene i primært fra Region øst (Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus). Men i praksis tar sentert i mot plasseringer av ungdom fra hele landet.

Plassering skjer etter lov om barneverntjenester §§ 4-4,5.ledd, 4-12, 4-26 og 4-24.

Miljøterapeut

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Sarpsborg
 • Jobbnorge-ID
  151283
 • Intern-ID
  Øst 55/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger