Mareano er et nasjonalt, tverrfaglig program for kartlegging av havbunnen i norske havområder. Programmet kartlegger blant annet dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske havområder. Mareano skal øke kunnskapen om havbunnen i norske havområder og bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og næringsutvikling.

Programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet og hadde i 2017 et budsjett på 105,7 mill. kroner. Du kan lese mer om Mareano-programmet her: mareano.no

Er du Mareanos nye programkoordinator?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  151276
 • Intern-ID
  26-2018 IAL
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger