NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Vitenskapelig assistent Arkitektur 1 og 2

Vitenskapelig assistent – Arkitektur 1 og 2
Ved Fakultetet for arkitektur og design, Institutt for arkitektur og teknologi er det en ledig stilling som vitenskapelig assistent/100%. Ansettelsesperioden er for 2 år med tiltredelse senest 01.08.2018.
Institutt for arkitektur og teknologi tilbyr undervisning innen studieprogrammene Master i arkitektur, Master of Science in Sustainable Architecture, samt bachelor i Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Den vitenskapelige assistenten skal primært bidra til å styrke og videreutvikle undervisningen ved Masterprogrammet i arkitektur.

Stillingen er hovedsakelig knyttet til Ark 1, «Kompleksitet og dybde», som er et introduksjonssemester til arkitektstudiet på høsten og Ark 2, «Tektonikk», i vårsemesteret. Arbeidsoppgavene vil bestå i planlegging, koordinering, praktisk tilrettelegging og undervisning på bachelornivå innen de aktuelle emnene.
En del av arbeidstiden vil være til andre oppgaver ved instituttet Dette kan innbefatte deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter. 20 % av arbeidstiden kan avsettes til relevant faglig fordypning. Denne tiden kan etter avtale benyttes til forberedelse av PhD-studier. Stillingen gir meget gode muligheter til kompetanseutvikling i et solid fagmiljø.

Stillingens faglige profil
• Emnet Ark 1/ «Kompleksitet og dybde» vil være hovedaktivitet i høstsemesteret.
Kunnskap og interesse knyttet til transformative læringsprosesser og form-forståelse vektlegges.
• Emnet Ark 2/ «Tektonikk» vil være hovedaktivitet i vårsemesteret.
Kunnskap om grunnleggende konstruksjons- og materialforståelse vektlegges.
 
Kvalifikasjoner
Aktuelle søkere må ha tatt graden Master i arkitektur eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring, diplomarbeid og masteremner blir tillagt vesentlig vekt ved bedømmelsen av søknaden. Både kvalitet og omfang av relevant kompetanse vil bli vurdert. Aktuelle kandidater må i tillegg ha sterk interesse for de aktuelle fagområdene, interesse for pedagogikk, gode samarbeidsevner, gode evner til å koordinere og planlegge samt ferdigheter innen grafiske dataprogrammer. På bachelornivå utføres undervisningen på norsk. Aktuelle kandidater må derfor beherske norsk, svensk eller dansk flytende, både muntlig og skriftlig.
 
Krav til søknaden
Søknadsbrevet skal gi en oversikt over søkerens kvalifikasjoner fra utdannelse og eventuell arbeidserfaring i henhold til kvalifikasjonskravene over. Videre skal søkeren redegjøre kort for motivasjonen til å søke på stillingen.
 
Søknaden skal vedlegges følgende:
• CV
• Kort presentasjon/ beskrivelse av 2-4 relevante prosjektarbeider
• relevante arbeidsattester med referanser
• relevante vitnemål/karakterutskrifter

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider, eksempelvis prosjektarbeider som er utført i samarbeid med andre. Dersom det er vanskelig å identifisere søkerens spesifikke bidrag i fellesarbeidet, må søknaden inneholde en presisering av søkerens rolle og medvirkning. Instituttet ser stillinger som vitenskapelig assistent som en mulig forberedelse til senere PhD-studier. Søkere med interesse for PhD-studier oppfordres til å legge ved en beskrivelse på maksimalt to A4-sider som skisserer tema, målsetting og metodisk tilnærming for et
slikt videre studium. De mest aktuelle søkerne innkalles til intervju.
 
Lønnsvilkår mv.
Vitenskapelig assistent, kode 1020. Stillingen avlønnes normalt i ltr. 46, brutto NOK 410 000,- Herfra trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han/hun kan være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen. Den som tilsettes må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt eventuelle organisatoriske endringer.

 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Institutt for arkitektur og teknologi ved instituttleder Axel Kristoffersen på telefon +47 908 67 477 eller epost axel.kristoffersen@ntnu.no. Faglig kontaktperson for stillingene innen fagområdet Form, er Alex Booker, epost alex.booker@ntnu.no Faglig kontaktperson for stillingen innen fagområdet Tektonikk er Arnstein Gilberg, epost arnstein.gilberg@ntnu.no.
 
Søknadsfrist 4.5.2018
 
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  4. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Institutt for arkitektur og teknologi
 • Jobbnorge-ID
  151250
 • Intern-ID
  2018/10827
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger