Barne-, ungdoms- og familieetaten

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt, avd. Jibbe

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt har tre avdelinger som totalt tilbyr 20 plasser for barn/ungdom i alderen 6-18 år.

Plasseringsgrunnlaget er etter Lov om barneverntjenester §4-6 eller §4-17 jfr. 4-12.   Avdeling Follo har 4 plasser for ungdom i aldersgruppen 12-18 år og ligger i Vestby kommune   Avdeling for beredskapshjem har 11 plasser for barn/ungdom i aldersgruppen 6-18 år og avdeling Jibbe har 5 plasser i aldersgruppen 12-18 år  og ligger i Halden.

Miljøterapeut i 100% stilling - vikariat til 22.02.2019

Ved Follo ungdoms- og familiesenter avdeling Jibbe i Halden er det ledig et vikariat i 100% som miljøterapeut fra dd og fram til 22.02.2019.

Stillingen inngår i en todelt turnus med arbeid på dag og kveld og hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Akuttmottak og oppfølging av ungdom som er plassert i institusjonen
 • Ivaretakelse av ungdom i krise, og utøvelse av god omsorg for ungdom i institusjonen.
 • Arbeide etter "Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem", traumebevisst omsorg samt motta og følge opp veiledning etter Bufetat sin veiledningsmodell.
 • Kontaktperson for ungdom.
 • Vaktansvar.
 • Deltakelse i møtevrksomhet med tanke på oppfølging av ungdom.
 • Rapportskriving.
 • Miljøarbeid og praktisk arbeid.

 Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig sosialfaglig høyskoleutdanning som barnevernpedagog, sosionom eller vernepleier.
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innen institusjonens fagområder som f.eks. miljøterapi, systemisk grunnlagsteori el.l.
 • Ønskelig med praksis fra barneverninstitusjon eller tilsvarende.
 • Ønskelig med relevant kunnskap innen barnevern, f.eks. traumesensitiv omsorg, flerkultur/etnisitet, motiverende intervju.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Førerkort for personbil kreves.

Personlige egenskaper
Du må;

 • Være en tydelig voksen som liker utfordringer og tåler hektisk og spennende arbeid.
 • Være en person med god arbeidsmoral i forhold til alltid å yte ditt beste for jobben.
 • Være en selvstendig, fleksibel og tydelig person, men også ha gode samarbeidsevner. 
 • Ha evne til å kunne engasjere og motivere.
 • Ha kreativitet. Humor er ingen ulempe.

 Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som 1489 miljøterapeut i lønnsramme 15, alt. 5-8, lønnstrinn 40 - 54, pt kr. 376 000,- - 466 500,-  pr år, eller som 1534 spesialutdannet mijøterapeut i lønnsramme 18, alt. 1-18, lønnstrinn 41 - 58, pt kr. 381 000,- - 499 600,- pr. år ved relevant videreutdanning tilsvarende 60 stp.  Avlønniung vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse, jfr. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

 Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på  mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Stillingen er for tiden lagt til Follo ungdoms- og familiesenter, institusjonsavdelingen i Halden.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jfr. lov om barnevern §6-10.  Denne attesten skal ikke legges fram med søknaden.
 • Bufetat er en IA-virksomhet. (Inkluderende arbeidsliv)
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har oppmodet om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig verksemd (Offentlighetsloven) § 25.

 

Kontaktpersoner for stillingen

Avd.leder Christine Paulsen. Tlf. 466 16 688.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet kan tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Halden
 • Arbeidssted
  Follo ungdoms- og familiesenter, avdeling Jibbe i
 • Jobbnorge-ID
  151248
 • Intern-ID
  Øst 53/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger