NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

FIRE STILLINGER SOM STIPENDIAT TILKNYTTET PROSJEKTET «DIGITAL INFRASTRUCTURES AND CITIZEN EMPOWERMENT» "DICE"

Ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig stipendiatstillinger i sosiologi/medievitenskap for en periode på 3 år, tilknyttet prosjektet “DICE”. Dette er utdanningsstillinger som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingene kan bli tillagt arbeidsplikt, og forlenget med ytterligere ett år.

 

SU-180 Stipendiat i «Digital infrastructures and access to media and culture»
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151376

SU-181 Stipendiat i «Digital infrastructures and transformation of citizen-government relations»
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151402 

SU-182 Stipendiat i «Digital infrastructures and empowerment in social interaction»
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151420

IE-074-2018 Stipendiat i «Digital infrastructures and autonomy and influence in working life»
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151325/phd-position-in-dice-digital-infrastructures-and-citizen-empowerment-ie-074-2018

Alle stipendiatstillingene er knyttet til prosjektet DICE, og søkere bes sette seg godt inn i prosjektbeskrivelsen som er tilgjengelig på https://www.ntnu.no/iss/dice. Prosjektet vil i hovedsak basere seg på kvalitative og etnografiske metoder. Stillingene vil bli knyttet til instituttets forskningsgruppe og satsningsområde «Digitalisering og sosialt liv» (https://www.ntnu.no/iss/digitalisering-og-sosialt-liv), og stipendiatene forventes å bidra aktivt til forskningsgruppas aktivitet og synlighet både innad og utad.

 For mere informasjon om NTNU Digital Transformasjon: https://www.ntnu.edu/digital-transformation.

 

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  151237
 • Intern-ID
  2018/10518
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger