Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Miljøvernavdelingen arbeider for å gjennomføre den nasjonale miljøvernpolitikken, og bidrar til å utvikle fylket i en mer klima- og miljøvennlig retning. Vi får oppgaver fra Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet, med konkrete resultatkrav innenfor hovedområdene naturforvaltning og naturvern, vannforvaltning og forurensning. Avdelingen har 20 medarbeidere som er organisert i to fagområder, naturforvaltning og forurensning. Vi har 6 lokale forvaltere tilknyttet avdelingen.

Rådgiver/seniorrådgiver innen naturforvaltning

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  151190
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger