Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokal tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt:Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, vergemål, sosial- og barnevernfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk, reindrift og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har ca. 135 medarbeidere.

Miljøvernavdelingen arbeider for å gjennomføre den nasjonale miljøvernpolitikken, og bidrar til å utvikle fylket i en mer klima- og miljøvennlig retning. Vi får oppgaver fra Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet, med konkrete resultatkrav innenfor hovedområdene naturforvaltning og naturvern, vannforvaltning og forurensning. Avdelingen har 20 medarbeidere som er organisert i to fagområder, naturforvaltning og forurensning. Vi har 6 lokale forvaltere tilknyttet avdelingen.

Rådgiver/seniorrådgiver innen naturforvaltning

Er du opptatt av forvaltning av natur og landskap? Har du master eller tilsvarende kompetanse på naturforvaltning?

En av våre dyktige medarbeidere har blitt pensjonist og miljøvernavdelingen har nå ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor naturforvaltning. Vi søker en faglig engasjert person med kompetanse på naturforvaltning.

Arbeidet i miljøvernavdelingen er mangfoldig, og Fylkesmannen i Troms ser etter personer som trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav. Vi ønsker søkere som er ansvarsbevisste, selvgående og inkluderende.

Vi vil vektlegge søkeres personlige egnethet for stillingen og i hvilken grad personen kompletterer den øvrige staben vår.


Arbeidsoppgaver:

 • Utrede nye verneområder. Dette vil i første omgang være marint vern, og etter hvert nytt supplerende vern av andre naturtyper, for eksempel frivillig vern av skog.
 • Forvalte eksisterende verneområder, utarbeide forvaltningsplaner og veilede lokale forvaltere.
 • Ivareta naturmangfold i plan og inngrepssaker. Behandling av planer etter plan og bygningsloven, vannressursloven, nye kraftutbygginger, og andre inngrepssaker.
 • Andre oppgaver knyttet til forvaltning av naturmangfoldloven og vannforskriften kan også være aktuelle i denne stillingen.

Vi forutsetter at søkere på stillingen er fleksible med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

 • Naturfaglig utdanning fra universitet eller høgskole med mastergrad eller tilsvarende. Særlig relevant realkompetanse kan oppveie for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra offentlig naturforvaltning er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt


Vi kan tilby:

 • Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon
 • Lønn fra kr 503 800 – 605 800 pr. år, enten som rådgiver i kode 1434 eller som seniorrådgiver i kode 1364, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner
 • Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk
 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • En aktiv velferdsforening for ansatte
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø


Generelt for stillingen:
Vi gjør oppmerksom på at fylkesmannsembetet er inne i en omstillingsprosess grunnet sammenslåing av de to fylkene Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. Stillingens innhold og plassering i organisasjonen kan bli endret som følge av sammenslåingen.


Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.


Spørsmål om stillingen kan rettes til miljøverndirektør Evy Jørgensen på kontaktes på tlf. 907 30 473 eller på e-post fmtrejo@fylkesmannen.no.

Vi foretrekker at du søker elektronisk via vår internettside www.fmtr.no eller www.jobbnorge.no. Du legge ved relevante vitnemål og attester.

Søknadsfrist er 26. april.

Hjertelig velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  26. april 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Troms
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  151190
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger