Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.


Internforvaltningsseksjonen er en del av Organisasjonsavdelingen og består av 15 faglig engasjerte ansatte. Seksjonen har et bredt ansvarsområde som omfatter koordinering av sikkerhets- og beredskapssaker, IKT-utvikling i departementet og underliggende etater, eiendomsforvaltning, anskaffelser og logistikk, bibliotek og servicetjenester.

Seniorrådgiver innen beredskap og forebyggende sikkerhet

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20
 • Jobbnorge-ID
  151183
 • Intern-ID
  KLD19/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger