NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor i prosjektet NTNU Intern Kompetanseutvikling ved Institutt for lærerutanning

I prosjektet NTNU Intern Kompetanseutvikling (NTNU IKU) er det ledig en midlertidig 100% stilling som universitetslektor. NTNU IKU er ett av tre prosjekt i NTNU Drive, et program for digitalisering av utdanningsområdet ved NTNU. NTNU IKU tilbyr støtte og opplæring til grupper av ansatte som vil drive systematisk utvikling av undervisning og studieprogram. Stillingen er lagt til Institutt for lærerutdanning, som har et stort relevant fagmiljø. 

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Stillingen vil bestå av digital-pedagogisk arbeid med å utvikle intern digital kompetanse, nettkurs og MOOC ved NTNU. NTNU IKU har mange undervisnings- og veiledningsoppgaver og et økende omfang av interne digitale kompetansehevingstiltak og samarbeidsprosjekt. Prosjektet har for tiden tre ansatte som samarbeider tett med andre prosjekt i NTNU Drive. For mer informasjon, se ntnu.no/drive.

Arbeidsområder:

Den som ansettes i stillingen skal bidra til å realisere prosjektets målsettinger og aktiviteter innen:

 • Interne digitale kompetansehevingstiltak
 • Undervisning, inkludert «omvendt undervisning», veiledning i videoproduksjon og studentaktive læringsformer
 • Nettbaserte emnedesign og digitalisering av kurs/emner på åpne plattformer
 • Kursledelse og oppfølging av deltakere i nettbaserte kurs

Stillingen er i hovedsak en undervisningsstilling, med rett og plikt til å drive forskning innenfor sitt fagområde i det omfanget stillingen åpner for.

Den som ansettes vil samarbeide tett med andre ansatte i NTNU IKU og NTNU Drive, både på nett og på campus. Den som ansettes må holde seg orientert om utviklingen på feltet.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en person med:

 • utdanning på mastergradsnivå innenfor pedagogikk, teknologi, eller tilsvarende relevant område.
 • digital og pedagogisk kompetanse innen arbeidsområdene som er beskrevet.
 • erfaring med programmering. 

I tillegg legges det vekt på vitenskapelig produksjon, formidling og erfaring fra pedagogisk arbeid. Det er også ønskelig med undervisningserfaring fra nettbaserte kurs. 

Personlig egnethet, evne til å samarbeide i nettverk og kommunisere med andre vitenskapelige ansatte vil bli tillagt stor vekt. Det kreves god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk.

Ansettelsen gjelder for perioden frem til 31.12.2019. Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju. 

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 600,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 416 600,- til kr. 623 900,- i 100 % stilling. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeider

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-164.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte prosjektleder Dag Atle Lysne telefon +47 97 18 95 56, e-post: dag.atle.lysne@ntnu.no,

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR-seksjonen ved Brith-Eli Åsland, e-post: brith.e.asland@ntnu.no


Søknadsfrist:11.05.2018 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  11. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  151136
 • Intern-ID
  2018/9066
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger