NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

 

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Senter for forskningsdrevet innovasjon, Metallproduksjon

Innovasjonsleder innen metallproduksjon og materialteknologi

Ved Institutt for materialteknologi (IMA) ved Fakultet for naturvitenskap (NV), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det ledig en stilling som innovasjonsleder knyttet til Senter for forskningsdrevet innovasjon - Metallproduksjon (SFI Metal Production). Stillingen er fast med finansiering for 3 år.

Som ansatt hos oss vil du arbeide tett med forskere, studenter og industrikontrakter knyttet til SFI Metal Production. Du vil få et ansvar for å lede innovasjonsarbeidet ved dette forskningssenteret og vil også bidra til innovasjonsarbeid ved institutt og fakultet.  Du må ha evne til å arbeide selvstendig, og evne til å omgås og samarbeide med kolleger, studenter og næringsliv.

Metal Production er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret arbeider med visjonen om ressurseffektiv metallproduksjon fra en ren industri, og er et samarbeid mellom forskningspartnerne SINTEF, NTNU, Teknova og industrien (Alcoa, Elkem, Eramet, Ferroglobe, Finnfjord, GE, Hydro, TiZir og Wacker). Senteret er dels finansiert av forskningspartnerne selv, dels av Norges Forskningsråd og dels av industrien. Senteret er etablert for perioden 2016-2024 med et totalbudsjett på 260 mill. NOK. Mer informasjon om SFI Metal Production på: www.ntnu.edu/metpro
 
Institutt for materialteknologi (IMA) er det største instituttet ved Fakultet for naturvitenskap (NV) ved NTNU. IMA har faggrupper innen Bachelor ingeniørutdanning, Fysikalsk Metallurgi (FM), Ressurser Energi og Miljø (REM), Elektrokjemi, og Funksjonelle materialer og materialkjemi (FACET). Forskningsaktiviteten omfatter fagområdene uorganiske og keramiske materialer, elektrokjemisk energiteknologi og korrosjon, fysikalsk metallurgi, prosessmetallurgi og elektrolyseteknologi med hovedvekt på lettmetaller, ferrolegeringer og silisium. Innovasjonsmulighetene innen disse fagområdene er betydelige. Instituttet har ca. 190 ansatte fordelt på 30 faste og 105 midlertidige vitenskapelige i tillegg til administrasjon og teknisk stab. Mer informasjon om instituttet på: www.ntnu.no/materialteknologi

Arbeidsoppgaver -  Omsette kunnskap til nytte

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid.

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å:
• Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
• Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger
• Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere
• Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
• Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet
• Delta på relevante strategiske arenaer 

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.
 
Krav for stillingen

Du må ha
• Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid
• Fullført utdanning minst på masternivå innen relevant område, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel
• Fagkompetanse innen metallproduksjon og/eller materialteknologi
• God kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon
• Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi søker deg som har følgende egenskaper
• Har evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet
• Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse
• Har gode strategiske ferdigheter og evner å strukturere komplekse problemstillinger
• Har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet
• Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur
• Evner både å jobbe selvstendig og i team
• Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen. 

Lønn og ansettelsesvilkår
 
Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 (forsker). Avlønning vurderes ut fra ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er fast med finansiering for tre år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte. 
 
Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift. Vi oppfordrer særskilt kvinner til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Kristian Etienne Einarsrud, telefon 970 07 236, e-post kristian.e.einarsrud@ntnu.no, professor Gabriella Tranell, telefon 982 83 926, e-post gabriella.tranell@ntnu.no eller leder for SFI Metal Production Aud Wærnes, telefon ‭930 59 428, e-post aud.n.warnes@sintef.no.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Om søknaden

Søknaden skal inneholde:
• CV med informasjon om oppnådde kvalifikasjoner og fullstendig publikasjonsliste med opplysninger om hvor arbeidene er offentliggjort
• Attester og vitnemål
• Informasjon som dokumenterer kvalifikasjonskravene og -ønskene beskrevet i denne utlysningen
• Annen informasjon som søkeren finner relevant

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.
 Søknad med CV og referanser, vitnemål og attester sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Kun søknader registrert i Jobbnorge vil bli vurdert. Merk søknaden med stillingsreferanse: NV-57/18.

Søknadsfrist: 21.05.18

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  151129
 • Intern-ID
  NV-57/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger