NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

POSTDOKTOR I SOSIOLOGI

 Postdoktor i sosiologi tilknyttet forskningsområdet "Den nordiske modellens bærekraft i arbeidsliv og velferdsstat"

Ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor i sosiologi for en periode på 2 år. Stillingen er innenfor instituttets strategiske satsningsområde «Den nordiske modellens bærekraft i arbeidsliv og velferdsstat». ISS har lenge hatt fokus på arbeidsliv, velferdsstat og familie og forskningsgruppen er et kjernemiljø innenfor norsk forskning på området. Stillingen kan bli tillagt arbeidsplikt, og forlenget med i inntil ytterligere to år. Stillingen som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i faglige toppstillinger.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.

ISS sin ambisjon er at vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen. Forskningen skal være på et høyt nivå, og bidra til offentlig debatt og faglig utvikling. For mer informasjon se: http://www.ntnu.no/iss

Arbeidsområder

 • Stillingen er innenfor instituttets strategiske satsningsområde «Den nordiske modellens bærekraft i arbeidsliv og velferdsstat», og formålet med postdoktorprosjektet er å utvide perspektivet på den norske velferdsstatens arbeids- og omsorgsregimer. Ved å inkludere et perspektiv på transnasjonal migrasjon ønsker en å utforske hvordan migrasjonen fører til utfordringer og paradokser i det norske regimets legitimitet og sosiale bærekraft. Gjennom dette prosjektet søker vi å utvikle teoretisk basert kunnskap om det norske barneomsorgsregimet i en kontekst av transnasjonal migrasjon, og dermed bidra til en kunnskapsplattform for bruk for fremtidig politikkutforming. Prosjektet skal bidra til kunnskap om resultatene av velferdsstatens politikk, hvordan disse påvirker forholdene for barn og unges oppvekst, og hvordan denne kunnskapen kan bidra til framtidig politikkutvikling på feltet.
 • Undervisning og veiledning i sosiologi dersom stillingen tillegges arbeidsplikt.

Kvalifikasjoner

Det kreves fullført norsk doktorgrad i sosiologi eller annet relevant fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

Personlige egenskaper som selvstendig, strukturert, initiativrik, samarbeidsvillig, og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli tillagt stor vekt.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

Lønns- og arbeidsvilkår

Postdoktor kode 1352 lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 24, fra brutto kr. 490 900 pr. år. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søknad

Sammen med søknaden vedlegges følgende innen søknadsfristen:

 • prosjektbeskrivelse i form av en skisse på ca 5 sider, og fremdriftsplan for prosjektet.
 • Oversikt over vitenskapelig arbeid
 • Utvalgte publikasjoner (inntil fem)
 • CV, attester og vitnemål

Det vil bli tatt hensyn til felles vitenskapelige arbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere den enkelte søkers innsats, må søkeren vedlegge en kort redegjørelse for sin medvirkning.

Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidater som innkalles til intervju. Alle vedlagte dokumenter bør være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk. Søkere med vitnemål fra utenlandske institusjoner anbefales å legge ved en forklaring av institusjonens karaktersystem.

I samsvar med Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Brita Bungum, e-post brita.bungum@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther, e- post sissel.sather@ntnu.no.

Søknad med vedlegg sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Stillingens referansenummer er SU-145.

Søknadsfrist 10.05.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  151007
 • Intern-ID
  2018/6984
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger