NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Universitetslektor ved Matematikksenteret

Matematikksenteret – Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen – skal bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen i Norge. Lærere, lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, skoleledere og ledere og ansatte i barnehage er de sentrale målgruppene for Matematikksenterets virksomhet. Nærmere opplysninger finnes på: www.matematikksenteret.no.  

Matematikksenteret har i dag ca. 35 medarbeidere og er en del av Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med ca. 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler ved NTNU. Nasjonalt senter for- skriveopplæring og skriveforskning er også en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.  

Universitetslektor i 100 % stilling

Matematikksenteret har fått mange nye oppgaver og vil også i tiden framover få oppdrag som krever en innsats ut over det vi i dag har kapasitet til. Dette skyldes først og fremst den nasjonale realfagstrategien – Tett på Realfag. For å møte disse utfordringene søker vi en universitetslektor i 100 % fast stilling med tiltredelse 1. august 2018.

Arbeidsområde

 • Delta i Matematikksenterets arbeid i den nasjonale realfagstrategien – Tett på Realfag
 • Faglig ansvar sammen med andre vitenskapelig ansatte ved Matematikksenteret
 • Forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for senterets virksomhet

Kvalifikasjoner

 • Universitets/høgskoleutdanning av høyere grad (mastergrad) i matematikk/matematikkdidaktikk
 • Godkjent praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende er påkrevd
 • Undervisningserfaring fra norsk grunnskole eller videregående skole er påkrevd
 • Erfaring i utviklingsarbeid og formidling med relevans for norsk skole er sterkt ønskelig
 • Ved ansettelse legges det stor vekt på høy matematikkdidaktisk kompetanse
 • God skriftlig formuleringsevne tillegges vekt
 • Godt kontaktnett mot målgruppen er ønskelig

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner, selvstendighet og vilje til å ta egne initiativ. Det kreves god arbeidskapasitet og fleksibilitet

Arbeidssted er ved NTNU i Trondheim, og det må påregnes noe reising.

Lønns- og arbeidsvilkår

Universitetslektor kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 600,-. Den som ansettes vil normalt bli avlønnet fra kr. 416 600,- til kr. 623 900,- i 100 % stilling. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Digitale kopier av relevante vitnemål og attester

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk, og attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-159.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte senterleder Kjersti Wæge, telefon +47 918 97 622, e-post: kjersti.wage@matematikksenteret.no

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved å kontakte HR-seksjonen ved Brith-Eli Åsland, brith.e.asland@ntnu.no

 

Søknadsfrist 27.04.2018.»

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Kalvskinnet
 • Jobbnorge-ID
  150992
 • Intern-ID
  2018/8710
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger