NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

NTNU har nettopp vedtatt ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er et sentralt kjerneområde. Nå ansetter vi 15 innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning om til nytte. Stillingene er ledd i NTNUs Program for kunnskapsbasert innovasjon.

Innovasjonsleder ved Det humanistiske fakultet

NTNU skal, i tråd med visjonen om kunnskap for en bedre verden og utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet, synliggjøre og øke sin nyskapingsaktivitet. Det humanistiske fakultet lyser derfor ut en ledig stilling som innovasjonsleder. Humanistisk nyskaping bidrar til positive forandringer og har nytteverdi for økonomi, samfunn, kultur, offentlige tjenester, velferd, miljø og livskvalitet utenfor den akademiske verden. Innovasjonslederen skal samarbeide med fagmiljøene om å utvikle og etablere en innovasjonskultur og en arbeidsform for integrasjon av innovasjon som en naturlig videreføring av forskningsaktiviteten. Dette inkluderer å bistå fagmiljøene med å videreutvikle forskningsresultat til konkret nyskaping som bidrar til merverdi for samfunnet.
Innovasjonslederen skal samarbeide med fakultetsledelsen og flere fagmiljø fra alle instituttene på fakultetet. Stillingen er derfor knyttet til forskningsseksjonen i fakultetsadministrasjonen. Arbeidsdagen i forskningsseksjonen er variert og spennende. Innovasjonslederen vil samarbeide tett med sterke fagmiljø og en profesjonell administrasjon. Vi tilbyr en stilling med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et åpent og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver -  omsette kunnskap til nytte

Innovasjonslederens viktigste oppgave er å utløse mer av innovasjonspotensialet fra forskning og forskningssamarbeid. 

Du vil ha en innovasjonsfaglig stilling, der sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

 • Samarbeide med fagmiljøene i estetikk, anvendt språkvitenskap, kjønns- og kulturforskning, teknologi- og kunnskapsstudier (STS), anvendt etikk og historie med tanke på videreutvikling av forskningsresultatene til konkret nyskaping som bidrar til merverdi for samfunnet
 • Gå aktivt i dybden i forskningsresultater for å identifisere og realisere ideer til mulige innovasjoner
 • Bidra til å øke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, sentra og satsinger
 • Realisere forskningsbasert innovasjon sammen med samarbeidspartnere
 • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfaglig arbeidsmetodikk i fagmiljøene
 • Øke synligheten av fagmiljøenes og samarbeidspartnernes innovasjonsaktivitet
 • Delta på relevante strategiske arenaer 

Du vil være en døråpner for nye samarbeidsmuligheter, og vil jobbe med ledende kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsledere.

Du får mulighet til å utvikle unik kompetanse og vil være en viktig bidragsyter til å realisere NTNUs strategi og samfunnsoppdrag.

Krav for stillingen

Du må ha

 • Dokumentert erfaring med forsknings- og/eller innovasjonsarbeid
 • Fullført utdanning minst på masternivå innen relevant område, eller tilsvarende dokumentert realkompetanse. Doktorgradskompetanse kan være en fordel.
 • Fagkompetanse innen relevante områder
 • God kjennskap til norsk næringsliv og virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Vi søker deg som har følgende egenskaper

 • Har evne til å skape resultater og drive fram ny aktivitet
 • Forstår betydningen av forskningsbasert innovasjon og har god forretnings- og markedsforståelse
 • Har gode strategiske ferdigheter og evner å strukturere komplekse problemstillinger
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig, og evner å samhandle godt med personer med ulik fagbakgrunn og tilhørighet
 • Er kontaktskapende og bidrar til å styrke innovasjonskultur
 • Evner både å jobbe selvstendig og i team
 • Har evne til å skape tillit og bygge relasjoner

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt i utvelgelsen. 

Du finner mer informasjon om Det humanistiske fakultetet på www.ntnu.no/hf.
Ønsker du flere opplysninger om stillingen kan du ta kontakt med prodekan Bjørn K. Myskja (bjorn.myskja@ntnu.no)  eller seksjonssjef Hanne Siri Sund (73 59 66 30/ hanne.siri.sund@ntnu.no).
 
Lønn og ansettelsesvilkår
 
Stillingen som innovasjonsleder er en faglig stilling og plasseres i kode 1108 eller 1109 (forsker), og er normalt lønnet mellom kr 416 600,- og kr 600 000,- pr år. Avlønning vurderes ut fra ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen er fast med finansiering for tre år fra NTNUs strategiske program for kunnskapsbasert innovasjon.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte. 
 
Den som blir ansatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift. 

I følge offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke blir oppført på søkerlisten. Dersom forespørselen ikke blir imøtekommet, har søkeren krav på å bli varslet om det.

Søknaden sendes elektronisk via stillingsdatabasen Jobbnorge på www.jobbnorge.no. Merk søknaden med jnr HF 18-013. Søknadsfrist 21.05.2018.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  NTNU Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  150950
 • Intern-ID
  HF 18-013
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger