NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Innovasjonsleder for innovasjon i lærerutdanningene ved Institutt for lærerutdanning

NTNU ansetter 15 innovasjonsledere som del av vårt nye strategiske innovasjonsprogram. Innovasjonslederne blir tilbudt et skreddersydd, samlingsbasert kurs med oppstart høsten 2018. Stillingene er faste, med finansiering for 3 år. Les mer om Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon.

 

NTNUs skal, i tråd med sin visjon «Kunnskap for en bedre verden» og utviklingssavtalen med Kunnskapsdepartementet, synliggjøre og øke nyskapingsaktiviteten sin. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap lyser derfor ut en ledig stilling som innovasjonsleder.

 

Institutt for lærerutdanning (ILU) vil være vertsinstitutt for en stilling og kandidaten vil jobbe med innovasjoner innenfor skolefeltet med utgangspunkt i pågående og kommende forskningsprosjekter knyttet til lærerutdanningene ved ILU og andre fagmiljø ved NTNU. Dette inkluderer arbeid med innovasjoner tilknyttet Universitetsskolene og spredning av disse til andre skoler og kommuner. Universitetsskoleprosjektet har som mål å drive forsknings- og utvklingsarbeid som skal gi økt læring for elevene og forbedringer i lærerutdanningene, se https://www.ntnu.no/universitetsskole.

 

Institutt for lærerutdanning har omlag 360 ansatte og har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring med cirka 4000 studenter. Instituttet har en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere og et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL). Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

 

Instituttet er inndelt i flere fagseksjoner, se https://www.ntnu.no/ilu/om. Stillingen vil bli lagt til den fagseksjonen som i størst grad samsvarer med bakgrunnen til den som tilsettes.

 

Arbeidsområder – Innovasjonsleder

 

Innovasjonslederstillingen er en operativ stilling som skal samarbeide tett med vitenskapelige ansatte og relevant arbeidsliv for å identifisere forskningsresultater/ideer med potensiale for utvikling til konkret nyskaping og innovasjon. Sentrale arbeidsområder vil være: 

 • I samarbeid med relevante fagmiljø identifisere og utvikle innovasjonspotensialet i pågående forskningsprosjekter.
 • Delta i å videreutvikle relevant forskningsbasert kunnskap slik at det kan gi innovasjoner i skolesektoren.
 • Bidra til økt innovasjonstakt i universitetsskolene i samarbeid med vitenskapelig ansatte på NTNU og FoU-lederne i universitetsskolene, samt bidra til at relevant kunnskap utviklet i universitetsskolene kommer inn i lærerutdanningene.
 • I samarbeid med Universitetsskoleprosjektet utvikle innovative samhandlingsformer mellom Universitet- og høskolesektoren og skolesektoren.
 • Bidra til å spre kunnskap utviklet i Universitetsskoleprosjektet til andre kommuner og skoler.

Kvalifikasjoner 

 • Doktorgrad i utdanningsvitenskap eller tilsvarende som er relevant for norsk skole

 • Erfaring fra endringsprosesser, innovasjonsprosesser og utvikling av strategiske samarbeidsarenaer

 • Arbeidserfaring fra norsk grunnskole eller videregående skole, gjerne på ledernivå, er ønskelig

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Personlige egenskaper som særlig vektlegges 

 • Forstår samfunnsbetydningen av forskningsbasert innovasjon
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og til å jobbe strukturert, effektivt og selvstendig
 • Gode koordineringsevner
 • Motiverende og inkluderende samarbeidsform.
 • Evne til å skape tillit og bygge relasjoner 

Det vil bli lagt særlig vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen samt motivasjon.

 

Lønns- og arbeidsvilkår

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1109 forsker, og er normalt avlønnet mellom brutto kr 490 900 til brutto kr 650 200 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for statens ansatte, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

 

Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

 

Vi kan tilby: 

 • et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til bedriftsidrettslag
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse 

Søknad

 

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter i Jobbnorge: 

 • søknad
 • CV og bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Informasjon som dokumenterer kvalifikasjonskravene og ønskene beskrevet i denne utlysningen.
 • Annen informasjon som søkeren finner relevant 

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Instituttleder, Torberg Falch ved Institutt for lærerutdanning, tlf. 99 39 36 91, e-post torberg.falch@ntnu.no. Nærmere opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen ved Tove Rønsberg Røe tlf. 73 59 15 93, e-post tove.ronsberg@ntnu.no.

 

Søknaden med CV og referanser, vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden (jobbnorge.no). Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju. Søknaden merkes med SU-178.

 

Søknadsfrist: 21.mai 2018

 

 

I samsvar med Offentleglova §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan offentliggjøres selv om du har bedt om konfidensiell behandling.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  150947
 • Intern-ID
  SU-178
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Akademisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger