NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Avdeling for studieadministrasjon er en serviceavdeling overfor søkere, studenter, ferdige kandidater og fakultet. Sentrale oppgaver er timeplanlegging, romallokering, eksamensplanlegging og eksamensavvikling, opptak for hele organisasjonen samt systemforvaltningsansvar for en rekke studieadministrative systemer. Avdelingen jobber med å effektivisere og digitalisere arbeidsprosessene. Avdelingen har flere faggrupper og to seksjoner – en i Gjøvik og en i Ålesund.

Avdeling for studieadministrasjon har ca 80 medarbeidere, derav ca 45 i Trondheim. De øvrige i Ålesund og Gjøvik.

Seksjonssjef for utdanning - Avdeling for studieadministrasjon

Ved Seksjon for utdanning i Ålesund, Avdeling for studieadministrasjon, er det ledig fast stilling som seksjonssjef. Arbeidsstedet er NTNU i Ålesund.

Avdelingen yter service i form av studieadministrative tjenester overfor søkere, studenter, ferdige kandidater og fakulteter/institutter. Avdelingen har ansvaret for opptak, time- og romplanlegging, forvaltning av undervisningsareal, planlegging og gjennomføring av eksamen og for arbeidsoppgaver knyttet til de studieadmnistrative systemene som benyttes, som Felles Studentsystem (FS) og Studentweb. Seksjonene i Ålesund og Gjøvik leverer også mange tjenester til funksjoner som ligger i andre avdelinger, blant annet støtte til  internasjonalisering og rekruttering/markedsføring.
Avdelingen har mange spennende utviklingsoppgaver som skal bidra til at NTNU lykkes med å nå sine mål fremover. Vi har en omfattende kontakt internt på NTNU og innenfor utdanningssektoren både nasjonalt og internasjonalt.

Seksjonssjef rapporterer til avdelingssjef, Avdeling for studieadministrasjon.

Sentrale ansvars-og arbeidsoppgaver:

 • seksjonslederen skal ivareta seksjonens funksjonsområde, lede seksjonens virksomhet og utvikle seksjonens tjenester til beste for NTNUs samlede virksomhet
 • seksjonslederen har økonomi- og personalansvar

Vi søker en utviklings- og resultatorientert leder som har:

 • relevant utdanning på masternivå
 • omfattende og relevant praksis fra utdanningssektoren
 • gode strategiske lederegenskaper og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • erfaring fra administrativt arbeid og personalledelse
 • erfaring fra flere av områdene seksjonen har ansvar for
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk

Den som tilsettes vil inngå i et kreativt og hektisk miljø, hvor det settes krav til strategisk tenkning, selvstendighet, evne til å ta initiativ og til samarbeid. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

Vi kan tilby:

 • en spennende lederjobb i et universitetsmiljø i utvikling
 • et faglig kompetent og engasjert arbeidsmiljø
 • en stilling med kontakt med interne og eksterne aktører

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med avdelingssjef for Avdeling for studieadministrasjon Knut Veium, tlf. 73 59 80 71 / 91793111, email: Knut.Veium@ntnu.no

Lønnsvilkår m.v.:
Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra kr 563 100 – 789 700 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Fra dette beløpet trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

NTNU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må være innstilt på eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifisert kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes elektronisk via denne siden med CV, vitnemål og attester innen 30.04.2018. Søknaden har NTNU-nr. 33/18.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  NTNU i Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  150899
 • Intern-ID
  NTNU nr. 33/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger