NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Ledige stillinger som universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie) ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund, NTNU

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det ledig to midlertidige stillinger som universitetslektor i helsevitenskap (sykepleie). Stillingene har en varighet på inntil 3 år.

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte, nærmere 7000 studenter og et totalbudsjett på ca. 1,4 mrd. kroner. Fakultetet har campus både i Trondheim, Levanger, Ålesund og Gjøvik.

 

Fakultetets undervisningsaktivitet dekker et bredt spekter av medisinske og helsefaglige fag, fra enkeltemner og bachelorprogrammer til master- og ph.d.-program. Forskningen ved fakultetet spenner over hele bredden av medisinsk og helsefaglig forskning, fra grunnforskning via translasjonsforskning og tjenesteforskning til anvendt forskning.

 

Stillingene er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Ålesund. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/iha

 

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige tilsatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie. Dette omfatter også egen forskning, og veiledning av studenter innen fagområdet. Videre plikter stillingsinnehaveren å ta del i administrativt arbeid.

 

Stillingenes ansvarsområde vil være undervisning og veiledning knyttet til bachelorutdanningen i sykepleie.

 

Den som ansettes må påregne å bidra med undervisning i sitt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha bachelorgrad i sykepleie
 • Søkere må ha en relevant mastergrad, og må kvalifisere for stilling som universitetslektor i henhold til Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor.
 • Søkere må beherske norsk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig.
 • Arbeidserfaring som sykepleier er et krav, nyere klinisk praksis er et ønske

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

 Vi kan tilby

 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse. Stilling som universitetslektor i kode 1009 lønnes med minimum årslønn kr. 416 200,- pr. år i 100% stilling. Normalt avlønnes stillingen ved MH-fakultetet fra kr. 466 100,- til 578 900,- per år i 100% stilling.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. NTNU har et sterkt ønske om å øke antall kvinner i vitenskapelige stillinger og kvinner oppfordres til å søke.

 

Søknadens innhold

Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

 

Følgende må vedlegges den elektroniske søknaden i pdf-format innen 13.05.2018:

 • CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Inntil 10 vitenskapelige arbeider (i pdf-format)- publiserte eller under publisering - som du ønsker det skal tas hensyn til kan vedlegges søknaden. 

 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning

--

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.  

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Instituttleder Elin Aasen, Institutt for helsevitenskap i Ålesund, NTNU. Tlf. 70 16 13 91 eller 92850817, epost:  ea@ntnu.no

 

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til:

HR-konsulent Ingunn Wasland Pettersen, HR-seksjonen Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Tlf: 92 03 52 51, e-post: ingunn.wasland.pettersen@ntnu.no

 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 25.04.2018

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

 

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende. 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  13. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Arbeidssted
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  150859
 • Intern-ID
  2018/11890
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger