NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Kommunikasjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for offisiell, intern og ekstern kommunikasjon ved NTNU. Våre oppgaver spenner fra forskningsformidling og markedsføring til lederstøtte, nettsideutvikling og alumnivirksomhet. Vi jobber både praktisk og strategisk. Du finner oss i Trondheim (Gløshaugen og Dragvoll), Gjøvik og Ålesund. 

Kommunikasjonsrådgiver – digitalisering

NTNU ønsker å ligge i front med å ta i bruk ny teknologi i forskning, undervisning, formidling og administrasjon. Vi har nettopp satt i gang et digitaliseringsprogram med en rekke prosjekter. Ved hjelp av IKT skal programmet fornye, forenkle og forbedre tjenester og arbeidsprosesser på universitetet. Nå trenger vi en kommunikasjonsrådgiver som kan hjelpe til med å lose organisasjonen gjennom denne digitale transformasjonen. Dette er en to-årig engasjementsstilling, med mulighet for forlengelse.

 

Vi krever at du:

 • Har solid kompetanse i og interesse for bruk av nye digitale verktøy og arbeidsmetoder.
 • Har minimum to-årig kommunikasjonsfaglig utdanning. Lang relevant erfaring kan oppveie utdanningskravet.
 • Kan kommunisere godt skriftlig og muntlig med alle involverte parter/interessenter i organisasjonen – ansatte, fagforeninger, studenter og ledere.
 • Kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet. 

Vi ønsker også at du:

 • Har evnen til å motivere andre.
 • Kan se muligheter der andre ser begrensninger.
 • Kan forklare komplekse forhold på en lettfattelig måte
 • Kan forutse, planlegge og håndtere endringer som kan oppstå.
 • Kan tilrettelegge informasjon slik at den passer til ulike målgrupper
 • Kan utnytte både tradisjonelle og nye kommunikasjonsformer og metoder for å nå frem med riktig budskap til målgruppene.
 • Har god kjennskap til NTNUs organisasjon.

Dine oppgaver vil bli en blanding av operativt arbeid og rådgivning. Operativt må du informere om det som skjer i digitaliseringsprosjektene og gjennomføre tiltak for medvirkning ved viktige milepæler. Strategisk må du gi råd til ledelsen for programmet. NTNU følger en digitaliseringsstrategi som Kunnskapsdepartementet har satt for sektoren. I tillegg holder vi på å lage en egen digitaliseringspolitikk for universitetet.

 

Stillingen er organisatorisk knyttet til NTNUs kommunikasjonsavdeling, men mye av arbeidet vil skje i samarbeid med ansatte i IT-avdelingen og andre enheter. Noe reisevirksomhet til NTNUs øvrige campusbyer, Gjøvik og Ålesund, kan påregnes. I tillegg samarbeider NTNU med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø om felles digitaliseringstiltak.

 

Vi kan tilby et allsidig og spennende faglig miljø. Hos oss vil du finne gode kolleger, en variert arbeidshverdag, utfordrende oppgaver og muligheter for faglig utvikling.

 

Stillingen lønnes som rådgiver (1434). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 517 700 til kr 558 500 pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Nærmere opplysninger fås hos fungerende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø, mobil 91897136, e-post jan.kaaro@ntnu.no eller prosjektleder Arne Fjerdrumsmoen, Seksjon for IT- strategi og -styring, mobil 91897247, e-post arne.fjerdrumsmoen@ntnu.no.

 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn

 

Synes du dette ser interessant ut og i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad med CV, vitnemål og attester elektronisk via denne siden merket med NTNU-nr. 31/18. Søknadsfristen er 22.04.2018.

 

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  150850
 • Intern-ID
  NTNU-nr. 31/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger