Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

 

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis i omsorgsvitenskap

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig stilling som førsteamanuensis i omsorgsvitenskap ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Senter for omsorgsforskning,vest, Campus Bergen.

 

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 tilsette og om lag 4500 studenter. Vi har ett bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. I tillegg er fire forskningssenter knytt til fakultetet innen fagområdene samhandling, helseforskning, kunnskapsbasert praksis og omsorgsforskning.

 

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, mellom annet gjennom øvinger i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

 

Senter for omsorgsforskning, vest, er et av høgskolens forskningssentre. Vårt oppdrag er å styrke praksisnær forskning og utvikling knyttet til kommunale omsorgstjenester, med særlig vekt på eldreomsorg, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren.

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • delta i utviklingen av forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester
 • veilede ansatte og stipendiater som arbeider med forskningsprosjekter innen fagområdet
 • emneredaktør for omsorgsbiblioteket
 • redaktøransvar for Tidsskriftet for omsorgsforskning
 • søknader om ekstern finansiering vil være en viktig oppgave
 • undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud ved fakultetet             

Kvalifikasjoner (krav til stillingen):

 • grunnutdanning innen helsefag, relevant master/hovedfag og avlagt ph.d.- grad eller dokumentasjon på førstelektorkompetanse innenfor relevante fagområder, gjerne samfunnsvitenskapelig
 • kompetanse innenfor forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester 
 • pedagogisk kompetanse

Ved tilsetting vil det i tillegg til vitenskapelig kompetanse bli lagt vekt på relevant og sentral forsknings- og fagutviklingserfaring og arbeidspraksis relatert til eldreomsorg. 
                                                                                   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • kompetanse og erfaring i kvantitative metoder
 • undervisnings- og veiledningserfaring og arbeidspraksis relatert til eldreomsorg                                     

Personlige egenskaper:

 •  selvstendig og ansvarlig                                   
 •  initiativrik                            
 •  gode samarbeidsevner                             
 •  gode formidlingsevner    
 •  god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk og
   god IKT-kompetanse   

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju og kan bli bedt om å holde prøveforelesning.               

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato. 

 

Sakkyndig vurdering:

 

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Vi tilbyr:

 

Stillingen som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Hvordan søke på stillingen?


Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:


Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

Forskningsleder Frode Fadnes Jacobsen, 55587212/ 93230936

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  29. mai 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  150772
 • Intern-ID
  18/02880
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger