NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

TRE MIDLERTIDIGE STILLINGER SOM VITENSKAPELIG ASSISTENT I STATSVITENSKAP, SOSIOLOGI OG IDRETTSVITENSKAP VED INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG STATSVITENSKAP

Ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig tre stillinger i 100% stilling som vitenskapelig assistent innen fagområdene sosiologi, statsvitenskap, og idrettsvitenskap. Ansettelsesperioden er fra 01.08.2018-31.07.2019, med mulighet for inntil ytterligere ett års forlengelse.

Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) driver forskning, undervisning og formidling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap. Instituttet har omkring 80 ansatte fordelt på 73 årsverk og 11 studieprogram. ISS er et sterkt disiplininstitutt med vekt på sosiologi og statsvitenskap, som bidrar til tverrfaglige studieprogram og i tverrfaglig forskning ved NTNU. Fagdisiplinene preger også instituttets profilering av idrettsvitenskap og medievitenskap.

Arbeidsoppgaver

Innholdet i stillingene er undervisnings- og forskningsassistanse, og det er en stilling knyttet til hvert fagområde (statsvitenskap, sosiologi, og idrettsvitenskap). Det er ikke knyttet forskningsrett, eller - plikt til stillingen, men assistenten vil bli involvert i, og få ulike oppgaver tilknyttet forsknings- og undervisningsaktiviteter ved instituttet.

Kvalifikasjoner

 • Stillingene ønskes besatt av en person med hovedfag/mastergrad innen fagområdet for de ulike stillingene (statsvitenskap, sosiologi, og idrettsvitenskap). Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på karakterer fra master/hovedfag.
 • Søkere med erfaring fra praksisarbeid som f.eks læringsassistent vil bli foretrukket.
 • Søkerne må beherske vanlige IT-verktøy, ha solide kunnskaper i engelsk, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Instituttet vil legge vekt på personlige egenskaper og egnethet for stillingen. 

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlig ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Lønns- og arbeidsvilkår

Vitenskapelig assistent kode 1020 avlønnes i Statens lønnsregulativ, brutto 386700. I spesielle tilfeller vil høyere avlønning kunne bli vurdert.Fra dette trekkes 2% lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at han /hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen. Arbeidssted for stillingene er NTNU Dragvoll.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-virksomhet.

Vi tilbyr

 • et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til instituttleder Toril Aalberg, e-post: toril.aalberg@ntnu.no.

Opplysninger om søknadsprosessen kan fås ved henvendelse til HR-seksjonen, ved Sissel Sæther, e-post sissel.sather@ntnu.no .

Søknaden må inneholde opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere praksis. Bekreftede kopier av vitnemål og attester legges ved.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknaden med vedlegg skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Stillingen som vitenskapelig assistent i sosiologi merkes «Sosiologi», stillingen som vitenskapelig assistent i statsvitenskap merkes «Statsvitenskap», og stillingen som vitenskapelig assistent i idrettsvitenskap merkes «Idrettsvitenskap».

Søknadsfrist: 30.04.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Dragvoll
 • Jobbnorge-ID
  150763
 • Intern-ID
  2018/7598
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger