Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærerutdanning og samfunnsfag. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Førsteamanuensis/førstelektor i sosialt arbeid

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig to faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i sosialt arbeid ved Institutt for velferd og deltaking, Fakultet for helse- og sosialvitskap, Campus Bergen.

Fakultet for helse- og sosialvitskap

Fakultet for helse- og sosialvitskap har om lag 370 tilsette og om lag 4500 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. I tillegg er fire forskningssenter knytt til fakultetet innen fagområdene samhandling, helseforskning, kunnskapsbasert praksis og omsorgsforskning.

 

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, mellom annet gjennom øvinger i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Institutt for velferd og deltaking

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi nærmere 90 tilsette og om lag 1000 studenter fordelte på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i samfunnsarbeid og psykisk helse og rus. Vi har også flere etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse – og sosialvitskapelige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.                                    

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Undervisning, veiledning og forskning innenfor fagområdet sosialt arbeid
 • Oppfølging og veiledning av studenter, ferdighetstrening, evaluering, sensurering og arbeid med internasjonale nettbaserte studier
 • Bidra innenfor ulike faglige institusjonsbyggende oppgaver som for eksempel studiekoordinering, emneansvar og lignende
 • Samarbeid internt ved høgskolen, med andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt så vel som nettverksarbeid med sosialfaglige utdanninger i Norden og Europa                          

Stillingene er i hovedsak knyttet til bachelorutdanningen i sosialt arbeid, men den som tilsettes vil også måtte påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver ved andre studietilbud i instituttet.

Kvalifikasjoner:

 • Avlagt ph.d.-grad for tilsetting som førsteamanuensis eller dokumentasjon på førstelektorkompetanse for tilsetting som førstelektor
 • Dokumentert fordypning i relevante områder innen sosialt arbeid
 • Pedagogisk erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk samt på engelsk.
 • God IKT-kompetanse
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, e-pedagogikk, nye undervisningsformer og internasjonalisering                          

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Praksis fra sosialt arbeid                            
 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning                              

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner                              

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

 

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til stilling som førsteamanuensis/ førstelektor, kan det være aktuelt å tilsette midlertidig i stilling som høgskolelektor i ett år.  

Sakkyndig vurdering:
Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Vi tilbyr:

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011/1198

Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden. 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

1) Fagseksjonsleder Mariann Iren Vigdal, 57 67 76 36                                        

2) Instituttleder Svanaug Fjær, 55 58 57 53                                                                           

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. juni 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  150731
 • Intern-ID
  18/02850
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger