NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

 

 

50% stilling som professor/førsteamanuensis i medisin (smertebehandling) kombinert med 50% klinisk stilling ved St. Olavs Hospital HF

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU og St. Olavs hospital HF, er det ledig en fast stilling på totalt 100 %. Den som ansettes vil få ansettelsesforhold ved både St. Olavs hospital HF og NTNU.

Stilling som professor/førsteamanuensis er på 50% og administrativt tilknyttet Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ISB). For mer informasjon om instituttet, se https://www.ntnu.no/isb

Klinisk stilling er på 50% og tilknyttet Klinikk for Anestesi og Intensivmedisin, Avdeling for Smerte og Sammensatte Lidelser (ASSL). For mer informasjon om klinikk og avdeling, se https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-intensivmedisin/avdeling-for-smerte-og-sammensatte-lidelser

Beskrivelse av ansvarsområde for stillingen
I tråd med videreutvikling av det integrerte universitetssykehuset vil stillingsinnehaver ansvar for undervisning og forskning innen smertemedisin ved medisinerstudiet og smertefagområdet ved masterstudiet i smerte og palliasjon. Dette omfatter også egen forskning og veiledning av studenter innen fagområdet. Stillingsinnehaverens videre plikter er å ta del i administrativt arbeid.

Kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Det vil legges vekt på:
• Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
• Gode formidlingsevner
• Evne til å arbeide selvstendig
• Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling

Vi kan tilby

• Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i stillingene

• Et godt arbeidsmiljø på St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap
• Høyt faglig nivå
• Arbeidsplasser som er IA-bedrifter (inkluderende arbeidsliv)
• Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger
• Lønn i henhold til avtaler gjeldende for NTNU og St. Olavs hospital HF

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknadens innhold
Søknaden skal gi en kortfattet oversikt over utdanning, eksamener, tidligere praksis og motivasjon for stillingen. Søkerne bes også å redegjøre for sine pedagogiske kvalifikasjoner med utgangspunkt i momentliste som finnes på nettadresse: http://www.ntnu.no/ledige-stillinger/pedagogiske-kvalifikasjoner

Følgende vedlegg må ligge ved Jobbnorge-søknaden i pdf-format innen 30.april 2018:
• CV, vitnemål og attester. To referanser bes oppgitt.
• Inntil 15 vitenskapelige arbeider – publiserte eller under publisering – som søkeren ønsker det skal ta hensyn til ved bedømmelsen
• Beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som søkeren anser mest betydningsfulle, og som søkeren spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
• Liste over alle søkerens arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort.

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen til søkeren, må søkeren legge ved en kort redegjørelse for sin medvirkning.

De mest aktuelle søkerne vil normalt bli innkalt til intervju og prøving av pedagogiske ferdigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen ved St. Olavs hospital HF fås ved henvendelse til:
Avdelingssjef, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, Petter Borchgrevink, tlf.:72 82 25 00

Nærmere opplysninger om stillingen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU fås ved henvendelse til: Instituttleder Øystein Risa, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Tlf: 92 61 37 34. epost: oystein.risa@ntnu.no

Nærmere opplysninger om søknadsprosessen fås ved henvendelse til: HR-konsulent Ingunn Wasland Pettersen, HR-seksjonen Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Tlf: 92 03 52 51, e-post: ingunn.wasland.pettersen@ntnu.no

Søknad sendes kun elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen 30.april 2018.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen.

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer, annonsører og lignende.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. april 2018
 • Arbeidsgiver
  NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Øya, Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  150517
 • Intern-ID
  2018/2635
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger