UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for psykologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Førsteamanuensis/ universitetslektor i psykologi: kvantitativ forskningsmetode og statistikk

Denne stillingen er ikke aktiv.